Norsk flagg. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP

Stopp angrepet på demokratiet

Resolusjon vedtatt av FrPs landsmøte 2020.

Norge bør be om konsultasjonsmøte med NATO i forbindelse med dataangrepet på
Stortinget. Fremskrittspartiet ser med stor bekymring på at landets viktigste demokratiske institusjon er utsatt for et dataangrep, som regjeringen mener Russland står bak.

Russland har tidligere stått bak dataangrep mot norske oljeselskap i 2015, det tyske parlamentet i 2015, og mot demokratenes hovedkvarter i USA i 2016.
Dette er en utvikling som må opphøre. NATO skal beskytte medlemslandene like godt på sjø, luft, land og på nett.

Fremskrittspartiets landsmøte ber om at regjeringen tar initiativ til at alliansen raskest
mulig trer sammen for å drøfte hvordan man skal forholde seg til den økende bruken av
dataangrep mot alliansens medlemsland.