Fremskrittspartiets logo

Vi går ikke med på massive kutt i Hurtigrutens seilinger

Resolusjon vedtatt av FrPs landsmøte 2020.

Mange næringer har store utfordringer under koronapandemien, ikke minst turist og reiselivs-næringen, og vi har forståelse for at tiden også er utfordrende for Hurtigruten. Men i motsetning til andre næringer har hurtigruten et samfunnsoppdrag som er finansiert med folkets skattepenger. Dette er å ivareta kysten i form av beredskap og infrastruktur som personfrakt, gods og medisiner.

Vi er nå kommet i en situasjon der hurtigruta har fått aksept fra Samferdselsdepartementet og regjeringen til å redusere fra daglige seilinger langs kysten fra oktober 2020. Og sist aksept for at disse seilingene kun skal gå fra Bodø i sør til Kirkenes i nord. På tross av dette opprettholdes 100 % av statsstøtten som selskapet får for å tilby daglige seilinger.

For mange kystsamfunn er Hurtigruten en kritisk samfunnsfunksjon. Når anløpene kuttes fra daglige anløp til hver femte eller sjette dag, så vil det bli problematisk for levering av medisiner og andre kritisk viktige varer til mange kystsamfunn. Dette kan ikke Fremskrittspartiet akseptere! Særlig i Nord-Norge er det viktig å opprettholde denne forsyningslinjen i en tid hvor korona gjør situasjonen ved grensepasseringer til våre naboland usikker og uforutsigbar.

For folk langs kysten medfører dette at gods, medisiner og passasjertrafikk, opphører samtidig som de bedriftene som opererer i ulike havner mister godssendinger og godsterminaler inntekter. Dette medfører at godsforsendelser nå tvinges over på landbaserte transportløsninger som i all hovedsak er trailere på dårlige distriktsveger. I en tid hvor det politisk er ønske om å overføre gods fra veg til sjø, vil dette føre til det motsatte. Når godset først er flyttet til veg vil det være svært vanskelig å få dette tilbake til sjøtransport ved senere anledning.

Hurtigrutens kutt i anløp for å spare penger fører til en betydelig redusert mulighet for å sende og motta gods for kystens godsterminaler. Det skyver utfordringene over på private speditører og vil føre til inntektstap og at disse terminalene må permittere eller si opp ansatte. Norge et langt land hvor gods til Nord-Norge fraktes igjennom både Sverige og Finland, og vinterhalvåret vil føre til ytterligere usikkerhet med snø og ofte stengte veier.

Fremskrittspartiets Landsmøte krever at kystbefolkning får levert de tjenester som Samferdselsdepartementet har kjøpt fra Hurtigruten Group, eller alternativt får inn andre kapasiteter som gir en forutsigbar drift av de tjenester kysten trenger. Fremskrittspartiet Landsmøte ber stortingsgruppen følge opp dette i forhandlingene om statsbudsjett for 2021.