Foto av Jon Georg Dale.

Foto: FrP

– Regjeringens klimaplan får alvorlige konsekvenser

Stortingsrepresentant Jon Georg Dale er svært kritisk til regjeringen sitt forslag til klimaplan, som han mener vil gi alvorlige konsekvenser for folk flest og industrien

Nylig la regjeringen frem sin plan for å kutte utslippene frem mot 2030. Energi- og miljøpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet Jon Georg Dale, frykter at de kraftige avgiftsskjerpelsene og forbudene som ligger i planen kan få alvorlige konsekvenser for arbeidsplasser i norsk industri og begrense friheten til folk flest.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle oppleve at en borgerlig regjering med Høyre i spissen legger frem en plan for å skjerpe avgiftene helt opp til MDG-nivå. Hvis dette blir gjennomført frykter jeg for norske arbeidsplasser og konkurranseevnen til norsk industri i årene som kommer, sier Dale.

Regjeringen vil tredoble CO2-avgiften

En av de planlagte avgiftsøkningene Dale sikter til, er CO2-avgiften. I klimaplanen legger regjeringen opp til å tredoble denne avgiften for norske bedrifter fra dagens 590 kroner per tonn, til 2.000 kroner tonnet i 2030.

– Regjeringens forslag om å øke denne særnorske avgiften er direkte industrifiendtlig og bekrefter bare nok en gang at regjeringen ikke anser klimagassutslipp som en global utfordring, sier Dale, og legger til:

– Jeg er sjokkert over at et parti som Høyre ikke forstår at hvis man skattlegger norske bedrifter langt hardere enn utenlandske selskaper vi ligger i naturlig konkurranse med, så er konsekvensene at industrien flagger ut til land med andre skatteregimer og tar med seg tusenvis av norske arbeidsplasser på lasset.

Frykter for bevegelsesfriheten

I klimaplanen som skal behandles av Stortinget til våren, vil regjeringen også tillate kommunene å innføre utslippsfrie soner der det kan bli forbud mot bensin- og dieselbiler. Jon Georg Dale frykter for bevegelsesfriheten til folk flest.

– Norge er fortsatt et langstrakt land med enorme avstander, vi kan ikke ta fra folk den eneste muligheten de har til å flytte seg effektivt rundt. Det kommer til å bli flere el- biler fordi folk velger det frivillig, det er meningsløst å skulle påtvinge det til folk dersom det ikke dekker deres faktiske behov, sier Dale.

– Folk flest er avhengig av bilen

Stortingsrepresentanten fra FrP påpeker at mange er avhengig av bensin- og dieselbiler for å få hverdagen til å gå rundt.

– Fremdeles er det veldig mange der ute som er avhengige av bensin- og dieselbiler for å få hverdagen til å gå rundt. Å kjøpe seg en ny og utslippsfri bil er en stor investering for mange, og dekker ikke nødvendigvis transportbehovene til alle der ute. Da bør også regjeringen forstå at forbudspolitikken som her foreslås mot bensin- og dieselbiler kan gjøre det umulig for mange å bevege seg effektivt til å fra jobb, eller til fritidsaktiviteter, sier Dale, og avslutter:

– For Fremskrittspartiet er det helt uaktuelt å støtte slike forbud. Klima- og miljøpolitikken gjøres best med gulrot fremfor pisk. Forbud, påbud og nye høye avgifter vil være å gå baklengs inn i fremtiden, og Fremskrittspartiet vil motsette seg ethvert forsøk på dette.