Foto av Silje Hjemdal

Foto: Elin Eike Worren

Etterlyser veikart for gjenåpning

Konsert- og kulturarrangører er hardt rammet av pandemien, med tilnærmet full stopp av all aktivitet. FrP mener regjeringen nå må samarbeide med bransjen og utvikle et trygt og effektivt veikart tilbake til drift.

– Dersom vi skal kunne ha et håp om å kunne arrangere og oppleve konserter og festivaler i sommer, så må det planlegges for. Jeg mener det skal være mulig å kunne gjennomføre både konserter og festivaler i sommer, dersom regjeringen nå spiller på lag med bransjen, sier Silje Hjemdal (FrP).

Norske konsertarrangører har tatt initiativ til et konstruktivt samarbeid med myndighetene. Brevet «Return to live» er et formelt forsøk på å få en dialog om gjenåpning, hvor de drøfter bruk av vaksinesertifikat, hurtigtester, smittesporing, publikumskontroll og hygiene.

– Dersom regeringen er fremoverlent, bør den nå planlegge for ulike scenarier for gjennomføring av konserter og festivaler. Men vi har lite tid å miste. Regjeringen må komme på banen og være konstruktive, hvis ikke må vi allerede nå avskive konsert- og festivalsommeren 2021, sier Hjemdal.

Problemstillingene som konsertarrangørene står ovenfor gjelder også mange andre innenfor kultur- og eventbransjen. FrP mener det er hensiktsmessig hvis fagmyndigheter utarbeider ulike prognoser for utviklingen i pandemien, og disse publiseres.

– De ulike arrangørene må ha noe konkret å forholde seg til. Publikum vil vite hva som må skje for at de kan begynne å oppleve kultur igjen. Regjeringen må nå levere på en konkret plan. Uten et slikt veikart, vil gjenåpning langt mer komplisert og tidkrevende enn nødvendig, avslutter Hjemdal.