Foto. Sylvi Listhaug

Foto: Elin Eike Worren

FrP krever strakstiltak fra regjeringen

Fremskrittspartiet mener regjeringen må innføre flere nye tiltak for å få kontroll på importsmitten, som partiet har advart mot siden august i fjor.

– Det er bra at regjeringen forsøker å få kontroll over dette utbruddet som gjør mange enda mer engstelig. Det er grunn til å påpeke at regjeringen har forsømt seg når det gjelder å ha kontroll med importsmitten. FrP foreslo allerede i august at man burde innføre obligatorisk testing ved grensene. Dette ble avvist av regjeringen. Når de våknet rett før jul og på papiret innførte dette var det for sent til å få på plass skikkelig kontroll på grensene til tusener kom tilbake til Norge fra en velfortjent juleferie, sier nestleder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug.

Fremmet forslag i august

Allerede i august lanserte Fremskrittspartiet forslaget om obligatorisk testing ved grensene for å begrense importsmitte. Så sent som 10. desember frarådet helseminister Bent Høie fra Stortingets talerstol mot å innføre obligatorisk testing ved grensene.

– Det muterte viruset har ikke oppstått i Nordre Follo, det er importert. Fremskrittspartiet har i lang tid advart mot økende importsmitte. Det er åpenbart at regjeringen har hatt for dårlig kontroll ved grensene. Norge var for eksempel blant de siste landene i Europa som stoppet fly fra Storbritannia da virusvarianten ble oppdaget. Tilbakemeldingen fra ansatte på Gardermoen er at det heller ikke de første ukene i det nye året var kontroll på hvorvidt folk som kom testet seg, sier Listhaug.

– Regjeringen er på hæla

Hun er også kritisk til at det har tatt svært lang tid å avdekke positive prøver for muterte varianter i Norge enn i Danmark.

– Det er også et godt eksempel på at regjeringen nå er for alvor på hæla når det tar 13 dager å analysere om positive prøver er muterte varianter i Norge mens det tar 3-5 dager i Danmark. Regjeringen har selv sagt i flere uker at man er bekymret for det muterte viruset, uten å ha kontroll med testing på grensene, om folk er i karantene og uten nødvendig analysekapasitet, sier Listhaug

Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen iverksetter fem konkrete tiltak.

1. Å få testkapasitet på grensene uten at dette går utover sykehus og sykehjem. Bruk helsepersonell som er pensjonert men som vil stille opp nå, forsvarets sanitet og kapasitet fra Heimevernet. De trenger ikke uniformer, men det trengs personell som kan gjøre denne jobben og hjelpe kommuner som har en stor belastning.

2. Analysekapasiteten må skaleres kraftig opp raskt slik at svarene kan komme raskere

3. Få kontroll på at de som skal i karantene er i karantene. Flere bør på karantenehotell med mindre man er trygg på at arbeidsgiver har et forsvarlig opplegg

4. Man bør også vurdere midlertidige skjerpelser i innreisebestemmelsene til Norge og avgrense hvilke formål som gir rett til innreise til Norge

5. Regjeringen må snarest vurdere kraftige forsterkninger i krisepakker til næringslivet og ansatte. Denne nedstengingen vil ha svært dramatiske konsekvenser for mange virksomheter og ansatte i de kommunene som berøres.

Her finnes referatet fra Stortingets debatt om obligatorisk testing 10. desember: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2020-2021/refs-202021-12-10?m=8#125710-1-7