Foto. Strifeldt og Ørsal Johansen

Foto: Elin Eike Worren/Bjørn Inge Bergestuen

FrP sørger for mer konkurranse i dagligvarebransjen

I behandlingen av dagligvaremeldingen får Fremskrittspartiet betydelige gjennomslag.

– Vi må få bukt med maktrabatten, der dominerende aktører opererer med store rabatter på innkjøpspris som er skadelig for konkurransen og som ikke kommer forbrukerne til gode. Vi får nå flertall for at Konkurransetilsynet skal instrueres til å sikre at forskjellene i innkjøpsbetingelsene er saklig begrunnet og ikke skader konkurransen. Vi tydeliggjør at både leverandørene og dagligvarekjedene har et betydelig ansvar for å følge opp dette, sier Ørsal Johansen, som sitter næringskomiteen på Stortinget for FrP.

– Forskjell i innkjøpspriser fra dominerende aktører som ikke er saklig begrunnet skader konkurransen. Det går utover forbrukerne og hindrer konkurransen blant aktørene og er en betydelig konkurranseulempe for nye som vil etablere seg i dagligvarebransjen. Nå tar Fremskrittspartiet grep, fortsetter Ørsal Johansen.

Fremskrittspartiet har også fått gjennomslag for mer åpenhet i dagligvarebransjen.

– Vi har også fått flertall for grep mot vertikal integrasjon og for mer åpenhet i bransjen. Vi får flertall for å stille krav om et regnskapsmessig og funksjonsmessig skille mellom leddene i verdikjeden. Det vil si at for eksempel grossistvirksomhet må skilles ut som en egen regnskapsenhet. Det vil gi mer åpenhet, noe mange aktører har etterlyst. Vi sikrer også at Konkurransetilsynet nå skal følge nøyere med på vertikal integrasjon og vertikale bindinger som kan skade konkurransen, sier Ørsal Johansen.

Lettere å velge lokale produkter

Gjennomslagene til Fremskrittsprtiet vil føre til at lokale kjøpmenn får mer makt og fleksibilitet til å velge lokale leverandører.

– Fremskrittspartiet mener kjøpmennene må få mer fleksibilitet til å velge små og lokale leverandører uten å gå via kjeden. Dette vil komme distriktene og de lokale produsentene til gode. Jeg har vært ute på besøk hos små produsenter som leverer utsøkte produkter, men ikke får innpass hos de store dagligvarekjedene selv om de lokale kjøpmennene ønsker å ta produktene inn i butikken. Nå gir vi mer fleksibilitet til kjøpmennene, sier Strifeldt

– Vi sørger også for at kjedene må sikre tydelig merking av egne merkevarer (EMV) med produsent og produktenes opprinnelsesland, for at forbrukerne kan gjøre selvstendige og opplyste valg, avslutter Ørsal Johansen.