Fire studenter sett bakfra. Foto.

Foto: FrP - Colourbox

FrP vil ha studentmilliard

Fremskrittspartiet vil kreve én milliard kroner til krisetiltak for studentene.

FrP vil sette av en «studentmilliard» for å dekke tapte arbeidsinntekter for studentene som følge av pandemien. Tirsdag møter partiet Norsk Studentorganisasjon (NSO) for å få vite mer om situasjonen for studentene og innspill til krisetiltak.

– Studentene er spesielt rammet av pandemien. Mange av tiltakene og restriksjonene har gått utover servicebransjen, der en stor andel av studentene har deltidsjobber. Samtidig har mange studenter som har blitt permitterte eller mistet jobben falt utenfor kriseordningene og stått uten den viktige ekstrainntekten sin. Derfor mener FrP det er viktig at vi får på plass tiltak for studentene, sier Roy Steffensen, som er leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Vi ville møte NSO for å få vite mer om hvor skoen trykker og hva som er studentenes behov, slik at vi kan innrette krisetiltakene på best mulig måte. I samarbeid med studentene selv skal vi finne gode måter å bedre deres situasjon på, legger han til.

Trenger tiltak som varer

Partileder Siv Jensen mener det nå må på plass tiltak som varer. Derfor vil Fremskrittspartiet at tiltakene som nå vedtas skal gjelde frem til 1. juli 2021.

– Fremskrittspartiet mener det trengs mer langsiktige tiltak enn det regjeringen legger opp til. Siden pandemien brøt ut, har regjeringen konstant vært på etterskudd. Derfor ønsker vi at det som vedtas nå skal gjelde frem til 1. juli 2021. Vi mener det er bedre å avslutte ordningene tidligere dersom situasjonen endrer seg, enn at vi hele tiden skal behandle nye, kortvarige krisepakker. Blir det behov for forlengelse, kan dette tas i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, sier hun.

– Må bruke muligheten klokt

Jensen mener gode ordninger for studentene er til det beste for samfunnet.

– Det er selvsagt viktig for den enkelte student at det settes inn gode tiltak. Men det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt å sørge for at studentene kommer seg gjennom studiet på best mulig måte. Norge har økonomiske muskler til dette, og vi må bruke denne muligheten klokt, sier hun.

Studenthverdagen snudd opp-ned

Steffensen understreker at mange studenter har det tøft som følge av koronapandemien.

– Studentenes hverdag er snudd fullstendig opp-ned på grunn av virusutbruddet. Den sosiale kontakten er viktig for studentene, både for trivsel og læring. Den er de nå nærmest fratatt. Nå må vi i hvert fall prøve å bidra til at deres økonomiske hverdag blir litt enklere, sier han, og avslutter:

– Vi vet at mange studenter er avhengige av deltidsarbeid, og at mange har mistet jobbene sine. Her må vi finne gode og treffsikre tiltak som gir studentene større forutsigbarhet fremover.