Foto. Gisle Meininger Saudland

Foto: Elin Eike Worren

FrP-nei til hjerterått forslag

Regjeringen foreslår å frata foreldre som har barn på langvarig sykehusopphold hjelpestønad. Det nekter FrP å godta.

Solbergregjeringen foreslår å fjerne hjelpestønad til foreldre som har barn på langvarig sykehusopphold. Fremskrittspartiet sier klart nei til et slikt hjerterått forslag.

– Hjelpestønaden er til for å hjelpe familier som allerede er i en svært vanskelig situasjon. At regjeringen nå foreslår å ta i bruk en sovende paragraf for å spare noen kroner på å frata familier en beskjeden stønad, fremstår kaldt og hjerterått, sier Gisle Meininger Saudland, som er stortingsrepresentant for FrP.

– Blottet for empati

Han påpeker at FrP har lang tradisjon for å ta den svakes part i kampen mot systemet, og mener regjeringens forslag bærer preg av blårussbyråkrater med kalkulator og lite hjerterom.

– Barnets omsorgs- og foreldrebehov forsvinner ikke når barnet er lagt inn på sykehus. At regjeringen argumenterer med at sykehusopphold er avlastende for foreldrene og at hjelpebehovene blir ivaretatt av det offentlige, holder ikke vann. Det er en argumentasjon blottet for empati og forståelse for den dynamikken som er i en familie med et svært sykt barn, sier han.

Direkte usosialt

Meininger Saudland mener pengene som eventuelt kunne vært spart med regjeringens forslag er mikroskopiske, samtidig som disse pengene betyr svært mye for de få familiene som er rammet. Dette er et misforhold som er direkte usosialt.

– Det finnes mange områder i samfunnet vi både kan og bør kutte for å spare penger, ikke minst innenfor sosialsektoren. Men å prøve å spare noen få kroner ved å frarøve familier med alvorlig syke barn deres hjelpestønad, er ikke måten å gjøre det på, avslutter han.