Foto. Siv Jensen

Foto: Elin Eike Worren

Jensen: – Tempoet på vaksineringen er for lavt

Partileder Siv Jensen forventer at regjeringen sørger for fortgang i vaksineringen.

Vaksineringen i Norge går for sakte, og andre land har vaksinert langt flere enn oss. Det har ført til en betydelig kritikk av regjeringens vaksinestrategi.

– Tempoet er for lavt. Vaksineringen går mye saktere enn i land vi ofte sammenligner oss med. Jeg ser ingen grunn til at Norge skal henge etter, sier partileder Siv Jensen.

– Stort forbedringspotensial

Mange av vaksinene står på lager, noe som kan være en del av forklaringen på at vaksineringen tar lang tid. Jensen mener at vaksinestrategien virker lite gjennomtenkt.

– Vi lar vaksinene stå på lager. Når vi distribuerer de rundt om i landet, skjer det i ekstremt små kvantum av gangen. Det virker heller ikke som at regjeringen har laget en gjennomarbeidet strategi for å sende vaksinene dit smittetrykket er høyest. Her har vi et stort forbedringspotensial, sier Jensen.

Regjeringen har en rekke ganger uttalt at gjenåpningen av landet kun kan skje når man har vaksinert en tilstrekkelig andel av befolkningen. FrP-lederen reagerer derfor på at regjeringen henger etter i arbeidet med vaksinering.

– Vaksinestrategien til regjeringen fremstår som svært underlig all den tid de hele tiden fremholder sammenhengen mellom gjenåpning av samfunnet og vaksinering. Jo lenger tid regjeringen bruker, jo lenger må innbyggerne forholde seg til svært inngripende tiltak med de omkostningene dette har for samfunnet, sier Jensen og legger til:

– Mange har blitt permittert og vet ikke om de har en jobb å komme tilbake til etter pandemien. Nedstengingen av samfunnet har store konsekvenser for oss alle, men spesielt eldre, bedrifter og de som jobber i næringer som er hardt rammet.

Skriftlig spørsmål til helseministeren

Som en følge av det lave tempoet i vaksineringen har Jensen sendt inn et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie. Der ber hun om svar på om det nå er på tide å endre vaksinestrategi.

– Når land vi ofte sammenligner oss med klarer å gjennomføre vaksinering langt raskere enn oss, så er det et naturlig spørsmål å stille. Norge skal ikke være bakpå. Det er på høy tid at regjeringen tar grep for å øke tempoet i vaksineringen, slik at vi så fort som mulig kan gå tilbake til en normal hverdag, avslutter Jensen.