Foto av Siv Jensen

Foto: Bjørn Inge Bergestuen

Regjeringen burde lyttet til FrP

De strenge tiltakene med stengte grenser er en konsekvens av at regjeringen ikke har lyttet til FrP tidligere, sier partileder Siv Jensen.

– Dette var helt nødvendig fordi regjeringen ikke har gjort jobben sin på dette området Tiltakene er langt mer inngripende enn de hadde trengt å være dersom regjeringen hadde lyttet til Fremskrittspartiet som allerede i august foreslo obligatorisk testing på grensen. Regjeringen har hele tiden vært på etterskudd og handlet for sent i kampen mot importsmitte. De svært strenge tiltakene regjeringen nå har innført er en direkte konsekvens av at de ikke har gjort jobben sin tidligere, sier Jensen.

Så sent som 10. desember advarte helseminister Bent Høie Stortinget mot å innføre obligatorisk testing på grensen. Dersom regjeringen hadde startet jobben tidligere kunne både testingen og kontrollen på grensene vært langt bedre på et tidligere tidspunkt. Allerede i august lanserte Fremskrittspartiet forslag om obligatorisk testing ved grensene.

– Tenk om regjeringen hadde vært litt mindre arrogant og lyttet til at dette var et interessant forslag. FrP har helt siden august sagt at det må på plass et velfungerende system ved grensene. Nå må regjeringen umiddelbart få på plass systemer som sikrer at det blir obligatorisk testing for de få som kan passere grensene, at det innføres obligatorisk karantenehotell og et vanntett kontrollregime. Dette burde de gjort for lenge siden, sier Jensen.

Må få på plass et bedre testsystem

Hun er svært kritisk til at regjeringen helt siden august har valgt å se bort fra forslagene fra Fremskrittspartiet om et langt bedre test- og kontrollregime på grensene.

– Det har de valgt å se bort fra. Derfor har de nå blitt presset til å innføre de svært strenge tiltakene. Nå er det viktig at dette kommer på plass umiddelbart. Mitt råd til regjeringen er at de bruker de to ukene de nå har skissert total nedstenging på å få på plass et testsystem som ikke bare er der på papiret, sier Jensen.

Ved årsskiftet hevdet regjeringen at de innførte obligatorisk testing. Ved det største passeringspunktet på Svinesund ble likevel bare mellom 20 og 30 prosent av dem som kom inn i Norge faktisk testet. NRK har også avdekket at de på to timer fikk kjøpt en falsk korona-attest for 350 kroner i Polen og registreringen ved grensene har vært mangelfull.

– Kontrollen ved grensene har åpenbart vært alt for dårlig. Det samme har registreringen av hvem som faktisk har kommet inn i landet. Bare tre prosent av dem som har kommet til Norge har bodd på karantenehotell. Det er alt for mange som har fått unntak fra karantene og kontrollsystemene har vært alt for dårlige, sier Jensen.

FrP-lederen er bekymret for konsekvensene av de inngripende tiltakene og sier det er viktig å sørge for at det ikke fører til at mange arbeidsplasser går tapt.

– Dette er ingen god og varig løsning. Nå må regjeringen få på plass et grensekontrollsystem som virker. Vi må også få på plass gode kompensasjonsløsninger for bedrifter som nå blir ekstra hardt rammet som følge av de nye reglene. Vi må ikke nå risikere at mange arbeidsplasser går tapt fordi regjeringen har kommet alt for sent på banen. Hadde de lyttet til Fremskrittspartiet kunne vi sikret at gode tiltak var på plass langt tidligere, sier Jensen.