Bård Hoksrud og Morten Stordalen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen

Senterpartiets bilbløff

Sp vil øke drivstoffavgiftene, ha nullutslippssoner i Oslo og at det bare skal selges nullutslippsbiler fra 2025. I media forsøker de imidlertid å flørte med bilistene.

Det er rett og slett et dobbeltspill fra Trygve Slagsvold Vedum og Sp, mener FrPs samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud. Nylig var eksempelvis Vedum ute og sa at Sp ikke støttet nullutslippssoner i Oslo.

– Det er bra at han ikke støtter nullutslippssoner. Problemet er bare at det ikke er sant. Så sent som i mai i fjor stemte Sp for å søke om innføring av nullutslippssoner i Oslo. FrP stemte imot, sier Hoksrud.

I sitt programutkast for 2021-2025 skriver partiet at de vil at alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.

– Ønsker Senterpartiet å forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2025? Eller vil de «bare» gjøre bensin og diesel så dyrt og kjøpsavgiftene så høye, at folk flest ikke har råd til å verken kjøpe eller kjøre en bensin- eller dieselbil?, spør Hoksrud.

Sp vil gjøre bensin- og dieselbiler dyrere

FrPs bilpolitiske talsperson, Morten Stordalen, mener det er viktig å få frem at Sp vil gjøre bensin og diesel dyrere. Stordalen peker på at i behandlingen av energimeldingen foreslo Sp, sammen med Ap, SV og MDG, at regjeringen måtte sørge for at dagens avgifter på fossilt drivstoff og forurensende transportmidler gradvis økes, og fortsatt belønne null- og lavutslippsløsninger. Videre ønsker de at fossil energibruk fra person- og varebiler gradvis fases ut og at avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 prosent av nybilsalget i 2025 er nullutslipp.

– Det er dette Senterpartiet mener. Det synes vi norske bilister fortjener å vite. De står sammen med Ap, Sv og MDG i front for en radikal klimapolitikk som ønsker å forby eller i praksis gjøre bensin- og dieselbiler uselgelige om få år, sier Stordalen.

– Senterpartiet og Vedum driver utstrakt dobbeltkommunikasjon da de fremstiller seg som bensin- og dieselbilens venner. For FrP er det uaktuelt å være med på et forbud eller å heve avgiftene for bensin- og dieselbiler. Senterpartiet og Vedum kan ikke si det samme, avslutter Hoksrud.