Kari Kjos. Foto

Foto: FrP

Narkotika skal fortsatt være ulovlig

– FrP mener forslaget fra rusreformutvalget på enkelte områder gikk for langt, sier stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos

FrP er for en rusreform som gir bedre hjelp og oppfølging til de tyngste rusavhengige og unge, men partiets helsepolitiker Kari Kjønaas Kjos er klar på at hun ikke kan støtte regjeringen forslag om at ungdom som blir tatt med narkotika kun skal få et tilbud om en rådgivningssamtale.

– FrP mener forslaget fra rusreformutvalget på enkelte områder gikk for langt. Det kan se ut som regjeringen har gjort en del fornuftige endringer, og nå skal vi gjøre en grundig vurdering av forslaget, sier Kari Kjønaas Kjos.

Stort samfunnsproblem

Narkotika er et stort samfunnsproblem, og fører til store lidelser og skader for den enkelte og deres familie. Derfor mener FrP at narkotika fortsatt skal være ulovlig - og politiet må spille en viktig rolle for å begrense tilgangen til narkotika i Norge.

–Vi er enig i at tunge rusavhengige skal få helsehjelp, fremfor bøter og fengsel. Samtidig er det viktig at brudd på narkotikaforbudet møtes med reaksjoner. Narkotika skal fortsatt være ulovlig, og FrP har vært skeptiske til at politikere skal vedta hvor store mengder brukerdoser narkotika man kan ha uten å straffes. Det må også sikres at politiet har mulighet å bekjempe gjengkriminalitet og narkotikavirksomhet, sier Kjos.

Vil ikke erstatte straff med samtale

Regjeringen foreslår i rusreformen at de som blir tatt av politiet med brukerdoser narkotika kun skal pålegges å møte til en oppfølgingssamtale i kommunen, og at de som ikke møter blir ilagt et gebyr. Kjos mener ungdom som er på vei inn i et liv med kriminalitet og rus må følges opp, og tror ikke et gebyr vil sikre at unge rusmisbrukere får den hjelpen de trenger.

–For FrP er det viktigste å fange opp ungdom som er i ferd med å havne på skråplanet før det er for sent. Det å erstatte straff med en samtale på et rådgivningskontor vil ikke sikre at de unge blir fanget opp og at problemene den enkelte sliter med blir avdekket, avslutter hun.