Foto. Per-Willy Amundsen

Foto: FrP

Vil beholde «lensmann»

Fremskrittspartiet foreslår å beholde begrepet «lensmann».

Stortinget har tidligere vedtatt at man skal innføre kjønnsnøytrale titler. Politidirektoratet har på bakgrunn av dette foreslått at «lensmann» skal byttes ut med «politiavdelingsleder».

– Du må omtrent være byråkrat for å tenke deg frem til at politiavdelingsleder er en god erstatning. Lensmann er en tittel og begrep med sterke røtter i norsk historie. Folk kjenner begrepet, og det har en betydning og en plass i vår kultur og som et begrep vi forholder oss til sier justispolitisk talsmann i FrP, Per-Willy Amundsen.

FrP-politikeren mener at politikerne nå forsøker å skape et problem som ikke finnes.

– Det skaper forvirring når du fjerner et begrep som så mange har et forhold til. Hvorfor skal vi bruke så mye tid på å løse et problem som ikke eksisterer, sier Amundsen og avslutter:

– Det er et stort tilfang av kvinnelige søkere på politihøyskolen. Det er mange dyktige kvinner i politiet. Dette er ikke en reell problemstilling. Selvsagt kan man være en kvinnelig lensmann. Det folk ikke forstår er at begrepet «mann» i denne sammenheng har ingenting med kjønn å gjøre - men brukes om «menneske».