Avgiftskutt gir frihet

Staten har tjent seg svært rik på de skyhøye energiprisene. Fremskrittspartiet mener at denne rikdommen bør deles med vanlige folk ved at staten tar seg litt mindre betalt gjennom lavere avgifter. Det gir mer frihet for enkeltmennesket.

På vårparten lovet finansministeren at alle skulle få bedre økonomi i 2022. Finansministerens kalkulator viste at en familie ville sitte igjen med 14.700 kroner mer etter fratrekk for økte avgifter og ekstrem prisstigning. Folk og bedrifter opplever dessverre det stikk motsatte. Ingen av finansministerens analyser eller prognoser har vært riktige så langt.

Folk har fått mindre å rutte med

Prisene på blant annet strøm, drivstoff, matvarer og økende rente har ifølge SSB ført til et «uventet økonomisk sjokk». Byrået presenterte i november tall som viser at husholdningenes utgifter i gjennomsnitt økte med 27.000 kroner i 2022, mens inntektene økte langt mindre.

I gjennomsnitt anslår SSB en netto utgiftsøkning for husholdningene i de sørlige strømsonene på ca. 20.000 kroner, og en netto utgiftsøkning for husholdningene i de nordlige strømsonene på 14.000 kroner.

Mens økningen i nettoutgifter i gjennomsnitt er på om lag 3,7 prosent for folk med disponibel inntekt på 130.000 kroner, er økningen mer enn 2,3 prosent for folk med inntekt på 1.700.000.

SSB konkluderer med at ulikheten blant husholdningene har blitt noe høyere som følge av det økonomiske sjokket i 2022, men at effekten er moderat. Effekten av regjeringens påståtte skattelettelser for lave og middels inntekter er knapt nok synlige på de tabellene som SSB presenterer.

Vil gi folk økonomisk handlefrihet

Konsumprisindeksen har økt med 7,5 prosent fra oktober i fjor til oktober i år. Det er den høyeste prisveksten siden 1987. Det er spesielt strøm, mat og drivstoff som bidrar til at prisveksten er rekordhøy.

Fremskrittspartiet vil gi folk økonomisk handlefrihet. Derfor prioriterer vi å redusere avgifter og skatter, som er offentlige inngrep i privatpersoners og bedrifters økonomi.

Vi mener politikernes oppgave er å finne løsninger basert på enkeltmenneskets behov, ikke statens. Vårt mål er at flere skal sitte igjen med mer av egen lønn og at bedriftene skal gå med overskudd.

Så lenge strømprisen er unormalt høy skal ingen betale mer enn 50 øre/kWt for strømmen. Mens regjeringen har økt avgiftene, vil Fremskrittspartiet i en tid med svært høye priser heller fjerne avgiftene på drivstoff.

For å redusere den kraftige økningen i prisen på matvarer foreslår Fremskrittspartiet at staten skattlegger matvarene litt mindre gjennom å halvere momsen på mat.

For Fremskrittspartiet er det viktig at staten har respekt for dine og mine penger. Summen av våre forslag vil hjelpe folk og bedrifter med å komme seg gjennom en tøff vinter med stadig økende priser. Slik vil vi gi folk mer frihet.

Verbalforslag

  • Stortinget ber Regjeringen å legge frem en stortingsmelding om særavgifter i løpet av 2023.

Strøm

© Colourbox

Regjeringen har gjort for lite for å hjelpe alle som nå sliter med å betale strømregningene. Fremskrittspartiet har en rekke ganger foreslått en midlertidig makspris på strøm på 50 øre/kWt for alle, så lenge strømprisene er unormalt høye. Det er heller ingen grunn til at staten skal gjøre den enda dyrere gjennom elavgiften. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i strømprisen. Vi foreslår derfor en midlertidig makspris på 50 øre/ kWt for første halvår, for deretter å ta en ny vurdering av situasjonen. Fremskrittspartiets forslag vil bety at du sparer opp mot en tusenlapp i måneden dersom du har et forbruk på 20.000 kWt med en snittpris på 3,59.

Forbruk i kWt /helår Med regjeringens strømstøtte Med FrPs strømstøtte
12.000 12.589 5.974
20.000 20.981 9.955
30.000 31.473 14.933

I løpet av 2022 opplevde vi for første gang drivstoffpriser på over 30 kroner literen i Norge. Prisene på diesel har økt med 44,1 prosent de siste tolv månedene, mens bensin har hatt en prisøkning på 27,9 prosent.

Mens regjeringen også i dette budsjettet øker avgiftene på bensin, mener Fremskrittspartiet at den høye drivstoffprisen i Norge skal ned.

Det er særlig folk som er avhengige av bil for å få hverdagen til å fungere, som straffes av regjeringens politikk.

Fremskrittspartiet mener folk skal sitte igjen med mer av sine egne penger. Vi vil derfor fjerne avgiftene på drivstoff og bidra til lavere prisvekst. Den store usikkerheten rundt energisituasjonen i Europa gjør at vi nå foreslår å fjerne avgiftene første halvår, og vil i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett vurdere en videreføring for andre halvår.

For bensin vil dette redusere pumpeprisen med ca. 8 kroner per liter, mens det for diesel vil bety ca. 7 kroner pr liter.

Forslaget vil bidra til at bensinprisen nærmer seg det mer normale nivået den var på i perioden før den store oljeprisøkningen.

Sparte bensinkostnader med FrP Halvår Helår
16.000 km forbruk på 0,8 l/mil 5.528 11.056
20.000 km forbruk på 0,8 l/mil 6.910 13.820
30.000 km forbruk på 0,8 l/mil 10.365 20.730
Sparte dieselkostnader med FrP Halvår Helår
15.000 km forbruk på 0,5 l/mil 2.555 5.109
20.000 km forbruk på 0,5 l/mil 3.407 6.813
30.000 km forbruk på 0,5m l/mil 5.110 10.219

Mat

© Fremskrittspartiet

Det har blitt langt dyrere å fylle handlekurven i dagligvarebutikken. Det siste året har prisene på mat steget med 13,1 prosent. Mange står nå i kø for å få utdelt gratis mat, fordi de ikke har råd til å kjøpe det aller mest nødvendige. Dette er uverdig.

Fremskrittspartiet mener at det ikke er riktig at staten skal gjøre seg selv rikere, mens folk ikke har råd til mat. Vi foreslår derfor å halvere momsen på mat fra 15 til 7,5 prosent.

Vi forutsetter at hele avgiftsreduksjonen skal komme forbrukerne til gode.

Sparte matutgifter med FrP Årlig besparelse
Forbruk på 7.000 kroner i måneden 5.500
Forbruk på 10.000 kroner i måneden 7.800
Forbruk på 14.000 kroner i måneden 11.000

Reduserte bilavgifter

Bilavgiftene i Norge er for høye. Bilen er vårt viktigste og mest fleksible transportmiddel, og står for mer enn 80 prosent av persontrafikken. Fremskrittspartiet vil derfor prioritere å senke avgiftene på bil og drivstoff, slik at det blir billigere både å kjøpe og bruke bil for vanlige folk.

Avgiftene for å kjøpe bil er for høye. Fremskrittspartiet mener at engangsavgiften for bil over tid skal avvikles. Derfor går vi mot regjeringens forslag om innføring av ny vektavgift for alle personbiler.

For bensin- og dieselbiler vil dette bety dobbel vektavgift, i tillegg til at også CO2-komponenten skal økes med 20 prosent. Fremskrittspartiet mener dette er uholdbare prisøkninger på bil fra regjeringen. Vi sier nei til alle skjerpelsene regjeringen har foreslått i engangsavgiften.

Regjeringens forslag Vårt forslag Sum spart med FrP
Ford Explorer ladbar hybrid 291.000 171.000 120.000
Toyota Rav 4 ladbar hybrid 80.000 0 80.000

Siden Ap/Sp-regjeringen tiltrådte har det vært en formidabel avgiftsøkning for ladbare biler.

Regjeringen legger opp til videre avgiftsøkning for denne biltypen for 2023. Fremskrittspartiet sier nei til forslaget og mener ladbare biler er et godt alternativ for mange som har et kjøremønster der bruk av elbil i dag ikke er praktisk.

FrP vil ha slutt på regjeringens avgiftsdiskriminering av ladbare biler og foreslår at fradragsordningen i engangsavgiften skal være som før Ap/Sp kom til makten. For noen av de mest praktiske ladbare bilene vil dette gi prisreduksjoner på opp mot 120.000 kroner.

Det vil gjøre nye ladbare biler tilgjengelig for flere og dempe prispresset som regjeringens avgiftsøkninger på bil innebærer.

FrP foreslår også å avvikle trafikkforsikringsavgiften for veterankjøretøy, traktor, snøscooter, mopeder og motorredskap.

Nei til bompenger

Fremskrittspartiet mener at alle skal ha mulighet til å velge bilen til sin dagligtransport. Da må avgiftene ned og bompengene bort. Vi foreslår å avvikle alle bomprosjekter og fjerne bompengegjelden gjennom bruk av infrastrukturfondet.

Flypassasjeravgift

Fremskrittspartiet sørget for å fjerne flypassasjeravgiften, som den rødgrønne regjeringen nå har gjeninnført. Dette er en avgift som kommer på toppen av høyere priser for flyreiser. En slik avgift vil forverre situasjonen for næringen og sette arbeidsplasser i fare.

Fremskrittspartiet ønsker derfor å fjerne den rødgrønne flypassasjeravgiften.

Regjeringen vil at du neste år skal betale 82 kroner ekstra for hver flytur i Europa og 220 kroner for hver flytur utenfor Europa.

Taxfreekvote

Fremskrittspartiet sier nei til regjeringens forslag om å halvere tobakkskvoten på taxfree. Inntektene fra taxfreesalget er en viktig bidragsyter til å finansiere Norges flyplasser, spesielt i distriktene, som er viktig for folk og bedrifter i hele landet.

Sukkeravgift

Fremskrittspartiet har tidligere fått gjennomslag for å fjerne avgiften på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade. Nå vil vi også fjerne den siste resten av sukkeravgiften for å utligne noe av forskjellen på pris mellom norske og svenske produkter.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.