Foto av Sylvi Listhaug, Siv Jensen og Terje Søviknes.

Foto: Elin Eike Worren

Bli med på laget!

Vil du være med å bidra til en enklere hverdag for folk flest? Meld deg inn i FrP her: www.frp.no/innmelding.

Som medlem i Fremskrittspartiet har du store påvirkningsmuligheter, både lokalt og nasjonalt. Du velger selv hvor aktiv du være, som medlem er du uansett en viktig ressurs som bidrar til at FrP får større mulighet til å få gjennomslag for vår politikk. Bli med på laget!

Folk skal få beholde mer av sine egne penger

FrP ønsker at folk skal få sitte igjen med mer av sine egne opptjente penger. Derfor vil vi redusere en rekke skatter og avgifter betydelig.

I tillegg jobber vi for å fjerne den urettferdige eiendomsskatten. Boligen din skal være et hjem, ikke et skatteobjekt. Eiendomsskatten er en urettferdig dobbeltbeskatning som burde vært skrotet for lengst. Fremskrittspartiet skal stå på hver eneste dag for at folk flest får beholde mer av sine egne penger, og vi håper at du ønsker å stå sammen med oss i denne kampen.

Varm og verdig eldreomsorg

FrP er opptatt av at eldre skal leve hele livet og få et varmt og verdig tilbud dersom de trenger sykehjemsplass eller litt ekstra hjelp i hverdagen. Det er viktig for oss at eldre par kan fortsette å bo sammen selv om den ene må bo på sykehjem. De eldre skal også sikres god, sunn og næringsrik mat. Derfor vil vi ha kjøkkenet tilbake på sykehjemmene.

Vi jobber også for at prøveprosjektet med statlig finansierte omsorgstjenester skal gjelde i hele landet. Kommuneøkonomien og kommunepolitikernes evne til å prioritere skal ikke avgjøre hvorvidt du får en sykehjemsplass eller ikke. Alle fortjener en god og verdig eldreomsorg uansett om postnummeret ditt er i en kommune med god eller dårlig økonomi.

Bilistenes beste venn

Fremskrittspartiet er på lag med bilistene. Vi er det eneste partiet som virkelig prioriterer veiutbygging. Gode veier er trygge veier, som gir mindre kø og mer tid hjemme med familien. Bilen har kommet for å bli, og folk flest trenger bilen for å få hverdagen til å gå opp. Derfor skal FrP fortsette å kjempe for mer veiutbygging, bedre kollektivtilbud og lavere bilavgifter.

Strengere innvandringspolitikk

Fremskrittspartiet skal jobbe for flere innstramminger i innvandringspolitikken. Vi fikk gjennomslag for en rekke innstramminger da vi satt i regjering, og FrP har sørget for at Norge aldri har hatt strengere innvandringspolitikk. Nå skal vi kjempe videre for å ta imot færre kvoteflyktninger, stille strengere krav til familiegjenforening, forby nikab og burka i det offentlige rom, og flytte asylmottakene til nærområdene.

For å lykkes med integreringen, er det helt nødvendig å være strenge og stille krav til dem som kommer hit.

Bli medlem

Er du enig med FrPs politikk og ønsker at vi skal få størst mulig gjennomslag for den både på lokalt og nasjonalt nivå? Da vil vi gjerne ha deg med på laget! Du kan bli medlem i Fremskrittspartiet her: www.frp.no/innmelding.

Priser for medlemskap:

- Hovedmedlem: 350 kr per år
- Husstandsmedlem: 175 kr per år (krever et hoved- eller honnørmedlem på samme adresse)
- Honnørmedlem: 175 kr per år
- Ungdomsmedlem: 225 kr per år (Medlemskap i både FrP og FpU)
- FpU-medlem: 100 kr per år (Må være under 30 år)