Foto. Ingrid Williamsen

Foto: Elin Eike Worren

Program 2019 - 2023

Farsund FrP jobber for alle i Farsund kommune

Hva vil Farsund FrP gjennomføre?

Farsund FrP er det beste partiet for Farsund. Vi vil gjøre noe med de sakene som betyr mest for folk flest. Stemmer du på Farsund FrP stemmer du på en lys fremtid for kommunens innbyggere. 

FrP vil:

  • Fjerne Eiendomsskatten
  • Balansere kommuneøkonomien
  • Innføre statlig finansiert eldreomsorg
  • Sørge for at Farsund er fri for bomstasjoner
  • Sørge for god integrering
  • Legge tilrette for næringsutvikling
  • Beholde lokal legevakt
  • Ha realistiske løsninger på gang og sykkelsti ved å ta i bruk eksisterende veinett
  • Beskytte privat eiendomsrett
  • Støtte opp om det frivillige arbeidet i kommunen

Les Farsund FrPs program her.