Foto av Unni Nilsen Husøy.

Foto: FrP

Unni ønsker en verdig eldreomsorg

Lyngdal FrP ønsker at de eldre skal leve hele livet. Ordførerkandidat Unni foreslår flere nye tiltak for å gi de eldre den aller beste kvaliteten på omsorgen.

Valgkampen er i gang for fullt og FrPs ordførerkandidat i Lyngdal, Unni Nilsen Husøy, ønsker å gi de eldre i kommunen et løft. Hun ser for seg flere tiltak som skal bidra til å skape en enklere hverdag for de eldre.

– Mitt utgangspunkt er at de eldre skal bestemme mest mulig over eget liv og egen hverdag. Derfor ønsker jeg at de eldre skal få ta avgjørelsen om man skal bo hjemme eller på sykehjem. Kommunen må tilrettelegge for at de eldre er forskjellige, sier Unni.

Ønsker å lytte til de eldre

Det er ikke bare valgfriheten til de eldre som er i hovedfokus hos Unni. Hun mener kommunen må bli flinkere til å lytte til de eldre og hva de ønsker.

– Vi må lytte til de eldre og høre på hva de har å si når det kommer til saker som angår dem. Det gjelder alle spørsmål som angår de eldre sitt liv, slik som når det er snakk om hva man skal spise, når man skal spise eller hvor man skal spise. Å lytte til hva de eldre har å si handler om å ta de eldre på alvor, sier Unni.

Vil ha statlig finansiering

Unni ønsker flere tiltak som kan bidra til en god eldreomsorg, og det koster penger. Hun ønsker derfor at Lyngdal skal søke om å bli en del av forsøket med statlig finansiert eldreomsorg.

– Alle forsøk med statlig finansiert eldreomsorg har vært en suksess. Det sørger for at de eldre får like god omsorg, uavhengig hvor man bor. Det gir bedre kvalitet, bedre kompetanse og større kapasitet innenfor omsorgstjenesten. En stemme på meg er en stemme for å gi de eldre en trygg og verdig eldreomsorg, sier Unni.