Himanshu Gulati. Foto.

Foto: FrP

Lei av naivitet i møte med terror og flyktningstrøm

Himanshu Gulatis største prioritet på Stortinget blir å sørge for at politikerne gjør det som kreves for å bekjempe ekstremisme og hindre terror.

Gulati mener at Norge er naive i møte med utfordringene forbundet med flyktningstrømmen til landet.

Norge må legge bort all naivitet

I en tid hvor terrorangrep har preget store deler av Europa og vi nylig har opplevd en flyktningstrøm fra Midtøsten og Afrika, mener Himanshu Gulati at Norge må legge bort all naivitet i møte med disse utfordringene.

– Terror er ikke lenger noe som er langt unna oss. Vi har på kort tid hatt et terrorangrep i Sverige, sett ungdommer bli drept på konsert i Manchester og barn slått i hjel med machete på gaten London. Jobb nummer én er å bekjempe terror og holde landets innbyggere trygge, sier Gulati.

Gulati er Fremskrittspartiets andrekandidat på stortingslisten fra Akershus. Han har vært statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, og har de siste tre årene vært statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Vil styrke politiets bevæpning
På Stortinget vil Himanshu Gulati først og fremst kjempe for at politikerne gjør det som kreves for å bekjempe ekstremisme og hindre terror. Han mener politiets bevæpning må styrkes og at både politi- og militærinnsatsen mot terrorister må trappes opp.

Stortingskandidaten mener videre at en god integreringspolitikk er avgjørende for å hindre økt radikalisering i fremtiden, og mener dette krever en restriktiv innvandringspolitikk.

– Vi var vitne til en flyktningstrøm i Norge for kort tid siden. På grunn av innstrammingene i asylpolitikken fra regjeringen og innvandringsminister Sylvi Listhaug, har Norge på kort tid redusert flyktningstrømmen betraktelig og blitt et av Europas strengeste land, sier Gulati.

Må fortsette kursen med streng innvandringspolitikk

Gulati viser til at Norge i fjor kun hadde cirka en tiendedel av asylankomstene som Sverige opplevde, og at antallet asylsøkere til Norge er nesten halvparten av det Danmark opplever.

– Vi må fortsette kursen med en streng innvandringspolitikk. Vi kan ikke la Arbeiderpartiet eller andre få liberalisere innvandringspolitikken og snu denne trenden, understreker Himanshu Gulati.