Eivind Kårbø og Arne-Rune Gjelsvik. Foto.

Vil filme muntlig eksamen

Elever og studenter skal kunne kreve å få muntlig eksamen filmet, foreslår formann i Akershus FpU, Eivind Kårbø, og Arne-Rune Gjelsvik, leder av hovedutvalg for utdanning i Akershus.

Dermed får elever og studenter samme utgangspunkt ved klage på muntlig eksamen som ved skriftlig, der ny sensor ser hvilket arbeid som faktisk ble gjort under eksamen.

– Muntlig eksamen er i dag en eksamen det er vanskelig å klage på ettersom sesjonen ikke blir filmet. Dersom eleven føler seg urettferdig behandlet av sensor er situasjonen slik at man ikke kan klage på samme fremføring, sier Kårbø og Gjelsvik.

Kårbø og FpU tok opp saken på årsmøtet i Akershus forrige helg, og fikk enstemmig støtte til forslaget.

– Vi vil fremme forslaget i fylkeskommunen, og så håper vi de andre partiene støtter oss i å bedre elevenes rettigheter, avslutter Arne-Rune Gjelsvik, som også håper dette blir praksis på høyskoler og universiteter.