Foto: Røyken FrP

Alternativt budsjettforslag 2017

Kommunen skal være en tilretteleggingsaktør for innbyggere og næringsliv, hvor JA-stempelet skal være tydelig.

Politikk er et spørsmål om å prioritere. Det vil si å rangere de forskjellige oppgavene innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Det erkjennes at det offentlige har ansvaret for at mange av oppgavene blir løst på en tilfredsstillende måte, som for eksempel å sørge for et funksjonsdyktig skole- og helsevesen, utbygging av infrastruktur, herunder legge til rette for at flest mulig har anledning til å velge å reise kollektivt med buss, tog og hurtigbåt.

Hele Røyken FrP sitt alternativt budsjettforslag med økonomi- og handlingsplan 2017-2020 finner du HER