Illustrasjonsfoto høst

Foto: Colourbox

Program Ringsaker FrP 2019 - 2023

Ringsaker kommune
Din JA-kommune - er din garanti

Ringsaker FrP mener kommunen skal være en støttespiller for innbyggerne og næringslivet. Kommunen skal være serviceinnstilt og ha en positiv JA-holdning til alt som skjer. I utgangspunktet skal kommunen gjøre det de kan for å løse problemene i samspill med innbyggerne. Det skal gi oss handlefrihet!

Les hele vårt program her.

Godt valg!