Foto. Møre og Romsdal FrP

Foto: Møre og Romsdal

Handlingsplan Møre og Romsdal

Her er vår handlingsplan for 2019 - 2023

Møre og Romsdal FrP vil arbeide for:

  • Trygge gode sykehus og helsetenester i hele fylket. Nytt sykehus på Hjelset skal bygges og skal ikke gå ut over utviklingen til Ålesund og Volda sykehus. Rehabiliteringstilbud skal ikke legges ned.
  • En rettferdig fordeling av midlene i det regionale helseforetaket. 
  • Å legge ned de regionale helseforetakene.
  • Direkte finansiering fra staten til bygging av og investeringer i sykehus.
  • Å beholde de videregående skolene med godt innhold og god kompetanse. Vi vil prioritere Ålesund vgs, Fagerlia vgs, Ørsta vgs, Fræna vgs, Gjermundnes vgs, Kristiansund vgs, Herøy vgs og Sunnmøre arena.
  • Kutt i formueskatten.
  • Fjerning av sukkeravgiften.
  • Å ikke øke bil og drivstoffavgiftene.
  • Ett godt frivillig kulturliv. Prioritere støtte til barn og unge sine aktiviteter.
  • Fylkeskommunale stillinger fordeles til Campus Kristiansund og Campus Ålesund. Rasjonalisering av fylkeskommunal drift bør skje idet administrative delen, og ikke i tenestene til innbyggerene.

Les hele vårt handlingsprogram her.