Foto. Hareid

Foto: Hareid FrP

På lag med framtida

Eit steg vidare for Hareid

Hareid kommune treng politisk og administrativ fornying for å møte utfordringane i framtida, der utvikling og vekst må stå i fokus. Gode og velutvikla sentrumsfunksjonar og levande krinsar er viktig for trivsel og vekst. Sterkt fokus på ressursbruken er påkrevd for å unngå økonomiske problem som så altfor ofte blir kasta over på innbyggarane med auka eigedomsskatt.

Les heile vårt program her.