Foto. Dagfinn Olsen.

Foto: Elin Eike Worren

Valgprogram 2019 - 2023

Vi vil skape en enklere hverdag der du bor og har ambisjoner om å ta hele Nordland i bruk.

Kjære velger

I inneværende valgperiode har vi i Nordland FrP gjennom egne budsjettforslag vist til hvordan vi vil prioritere og løse oppgavene. Vi mener at fylkeskommunens primære kjerneoppgaver skal være samferdsel, videregående utdanning, tannhelse og tilrettelegging fornæringsutvikling. Kutt i administrasjonen, byråkrati og kultur er nødvendig for å løse oppgaver innenfor samferdsel og utdanning.

Vi vil skape en enklere hverdag der du bor og har ambisjoner om å ta hele Nordland i bruk. Nordland fylke skal bli Norges JA-fylke som spiller på lag med kommunene.

På valgdagen den 9. september håper vi du gir oss din stemme slik at vi kan gjennomføre mest mulig av vår politikk og skape en enklere hverdag for folk flest i Nordland. Godt valg!

Les hele vårt program her.