Foto. Dagfinn Olsen.

Foto: FrP

Nordland FrP prioriterer det viktigste først

– Vi ønsker et sterkere resultatfokus i fylkeskommunen og vil jobbe for en mer effektiv bruk av skattebetalernes penger, sier gruppeleder Dagfinn Olsen.

Nordland FrP har nå lagt frem sitt alternative budsjett for den neste fireårsperioden. Gruppeleder Dagfinn Olsen mener at FrPs prioriteringer skiller tydelig seg fra det som legges frem fra posisjonen.

– Politikk handler om å prioritere innenfor de rammer vi er tildelt. Det å skylde på regjering og Storting er dilettantaktig, og i verste fall skadelig. Vi må prioritere det som er viktigst for fylkets innbyggere og med det legge grunnlaget for en trygg fremtid med vekst i arbeidsliv og folketall, sier Olsen.

Nordland FrP foreslår derfor å bruke over 2 milliarder ekstra frem mot 2023 på drift og investering i samferdselssektoren. I tillegg inneholder budsjettet en økt satsing på utdanning, og et forslag om å skrote dagens parlamentariske styreform.

Dette er noen av de viktigste punktene i budsjettforslaget:
  • Frigjøre 940 millioner kroner for å sikre bedre drift av fylkesveger, ferge og hurtigbåt de neste fire årene
  • Prioritere 1,125 milliarder kroner mer gjennom fireårsperioden til investeringer på fylkesveier
  • Bevilge 12 millioner kroner til trafikksikkerhetsarbeid
  • Styrke drift av utdanning med 200 millioner kroner
  • Innføre formannskapsmodell for å styrke fylkestingets innflytelse

Hele FrPs alternative budsjett kan du lese her.