Foto. Jonny Gulbrandsen

Foto: Elin Ekre Worren

Program 2019 - 2023

Hilsen fra ordførerkandidaten

Kjære Bodøværing!

Fremskrittspartiet har bevist at partiet evner å lede landet. En oljekrise som resulterte i bortfall av 50.000 årsverk og en massiv flyktningtilstrømning har blitt håndtert på en svært god måte. Vi bygger landet, skatter og avgifter er redusert, helsekøer er redusert og en rekke tåpelige forbud er fjernet.

Det er imidlertid slik i et regjeringssamarbeid at det blir noen seire og noen kompromisser hvor vi ikke kommer så langt vi skulle ønske. Det er viktig å huske på dette når folk spør seg hvorfor eiendomsskatten ikke blir fjernet med finansminister fra FrP. Vi har kommet et stykke, promillen ved utregning av eiendomsskatt er redusert fra 7 til 5 promille, men siden Bodø kommune nå ligger under dette tallet, slår ikke regjeringens grep inn for Bodø kommune i nevneverdig grad. Dette er ikke optimalt, men det jobbes både lokalt og nasjonalt med å suksessivt få redusert og på sikt fjernet denne usosiale tilleggsskatten.

Så Fremskrittspartiets politikk ligger fast: vi ønsker å avskaffe eiendomsskatten i Bodø kommune, men vi ser at det blir mer utfordrende enn ønsket siden Bodø kommune den kommende perioden må redusere kostnader med mellom 200-300 millioner kroner.

Bodø kommune skal være en ”JA” kommune, og legge best mulig til rette for deg og din familie i alle livets faser, for det er du og alle innbyggerne i Bodø som er Bodø kommune.

Vi ser mulighetene - du har valget!
- Godt valg 9. september.

Jonny Gulbrandsen, ordførerkandidat

Les hele vårt program her.