Foto av Fauske FrP

Foto: Fauske FrP

Bli med på laget

Nå begynner jobben med å skape en enklere hverdag for folk flest ute i kommunene.

– Det finnes veldig mange gode grunner til å bli medlem av Fremskrittspartiet. Vi jobber for en enklere hverdag for folk flest, og har morgendagens løsninger, sier partileder Siv Jensen.

Varm og verdig eldreomsorg

Hun trekker frem eldreomsorgen som en av grunnene til å bli med medlem i FrP.

– Fremskrittspartiet er opptatt av at eldre skal leve hele livet og gis en varm og verdig eldreomsorg. Derfor har vi også opprettet en egen eldreminister. Nå vil vi også sørge for samboergaranti slik at eldre par kan fortsette å bo sammen selv om den ene må bo på sykehjem, og sikre eldre sunn og god mat ved å få kjøkkenet tilbake på sykehjemmene, sier Jensen.

Folk skal beholde mer av sine egne penger

Partilederen viser også til at skatter og avgifter er redusert med over 24 milliarder kroner med FrP i regjering.

– Det har gitt en vanlig familie om lag 10 000 kroner i skattelette, i tillegg til at bilavgiftene er redusert med 1,9 milliarder kroner. I regjeringsplattformen har vi fått gjennomslag for innstramminger i eiendomsskatten. Vi jobber for å fjerne denne urettferdige dobbeltbeskatningen helt, fordi boligen din skal være et hjem og ikke et skatteobjekt. Ved å bli medlem i FrP, kan du bidra til at folk flest får beholde mer av sine egne penger, sier hun.

Satser på gode og trygge veier

Hun forteller at Fremskrittspartiet i regjering har satt rekord i veibygging, og fått vedtatt en Nasjonal Transportplan på over 1 000 milliarder kroner. FrP er stolte av å være bilistenes parti, og derfor sørger vi også for bompengekutt for folk flest.

– Samtidig reduseres nå vedlikeholdsetterslepet på norske veier for første gang på mange tiår. Det er fordi vi mener at du skal være trygg hele veien hjem. Gode veier er trygge veier, som gir mindre kø og mer tid hjemme med familien. Bilen har kommet for å bli, og folk flest trenger bilen for å få hverdagen til å gå opp. Vi skal fortsette satsingen på vei, og trenger flere med på laget, sier Jensen.

Historisk streng innvandringspolitikk

Jensen påpeker at det føres en historisk streng innvandringspolitikk med FrP i regjering.

– Vi har fått gjennomslag for en rekke innstramminger, og vil fortsette en restriktiv linje der vi strammer inn på familiegjenforening og setter strengere krav til integrering. I tillegg har vi fått gjennomslag for å forby heldekkende plagg, som burka og nikab, i barnehager og undervisningsinstitusjoner. Det er nødvendig å være restriktive og sette krav for å kunne lykkes med integreringen. Vi trenger flere på laget som vil være med å bidra til at Fremskrittspartiet får størst mulig innflytelse, sier hun, og avslutter:

– Som medlem i FrP har du store påvirkningsmuligheter, både lokalt og nasjonalt. Du velger selv hvor aktiv du vil være, som medlem er du uansett en viktig ressurs for oss. Bli med på laget!


Du kan bli medlem i Fremskrittspartiet her: www.frp.no/innmelding