Foto. Barnehage i Leirfjord

Foto: Leirfjord FrP

Program 2019 - 2023

Valgprogram Leirfjord FrP 2019 - 2023

Noen av våre kampsaker:

  • NEI til økningen av eiendomsskatten. Vi vil arbeide for at eiendomsskatten blir redusert, og på sikt fjernet.
  • Arbeide for å effektivisere driften av kommunen.
  • Tilføre kirken de midler som trengs til forsvarlig drift og vedlikehold.
  • Støtte videre satsning på interkommunalt barnevern.
  • Kommunen skal tilby omsorgsboliger til alle som trenger det i samarbeid med boligstiftelsen.
  • Full barnehagedekning i kommunen.

Les hele vårt program her.