Foto. Vågan FrP

Foto: Kjell Ove Storvik

Valgprogram 2019 - 2023

Vi vil at Vågan skal være en JA-kommune som ser etter muligheter for næringsutvikling som gir nye arbeidsplasser, velferd og tilflytting.

Kommunen er et serviceorgan for innbyggere og næringsliv, og det må gjenspeiles i saksbehandling og respons. Vi vil være en pådriver for effektivisering av kommunal saksbehandling ved kompetansebygging og digitale løsninger.

Les hele vårt program her.