Foto: frp.no

Eiendomsskatt og andre avgifter

Handberg som er en rettvis mann har beskrevet forløpet korrekt, bortsett fra en detalj knyttet til FRP sitt forslag om en reell reduksjon av eiendomsskattenHøyre sin representant i kommunestyret, Trond Handberg, hadde for litt siden et leserinnlegg i Lofotposten, som gav en beskrivelse på hvordan takstøkningen på Eiendomsskatten ble behandlet i Kommunestyremøtet 18 februar 2020. Handberg som er en rettvis mann har beskrevet forløpet korrekt, bortsett fra en detalj knyttet til FRP sitt forslag om en reell reduksjon av eiendomsskatten, uten inndekning, som han skriver. Høyres sitt forslag om reduksjon skulle, slik beskrevet, inndekkes ved økt skatteanslag. Det mente vi i FRP var et for enkelt grep, og uten realisme. I ettertid fikk vi mer enn rett, og kommunen må heller belage seg på en markant nedgang i skatteinntektene for 2020.

FRP sitt forslag var ikke uten inndekning, men vi viste til vårt helhetlige budsjettforslag for 2020, som hadde i seg en reduksjon av Eiendomsskatten. Høyre hadde ikke noe eget budsjettforslag for 2020, men stemte til slutt for Rådmannens budsjett sammen med AP og SP, hvor økning av eiendomsskatten var innbakt.

Det har vært leserinnlegg i avisene fra «folk flest» som har reagert på økningen i Eiendomsskatten, og spurt om politikerne har sovet i timen- giroen er kommet i posten og folk ser hva økningen egentlig betyr.

Neida, politikerne har ikke sovet, økt eiendomsskatt var annonsert før valget 2019 av AP&SP, MDG&SV&Rødt.

En annen kostnadsdriver for folk flest er Vann & Avløpsavgiftene

Prosjektene vann & avløp, er reelt sett ute av kontroll, prosjektmessig og ikke minst økonomisk, og har vært det i mange år. Et enkelt eksempel, rent vann til Ballstad fra Mørkdalsvannet, skulle koste kr 38 mill. Nå er prislappen >100 mill og prosjektet er langt fra ferdig. Prosjektet skulle være ferdigstilt i 2017.

Allerede nå vet vi at avgiftsøkningen for Vann & avløp i 2021 vi øke med 60%, og tilsvarende krone-økning i åren fremover. Det er all grunn til å tro at også dette anslaget vil sprekke fundamentalt.

Prosjektet vann til Haug, er et klassisk eksempel på at administrasjonen, sammen med AP/SP tvinger igjennom på tegnebrettet nye å dyre løsninger, og prosjektet utsettes år etter år. Det dreier seg om ca. 1000m vannledning som skal trekkes fra hovedvannledningen, gjennom en allerede avklart trasé, antydet pris kr 4 mill. Hvor vanskelig skal det kunne bli? For hvert vedtak kommunestyret har gjort, har administrasjonen startet prosjektering av et nytt og mer omfattende prosjekt. Siste anslag kr 25 mill. Vann til Haug skulle vært ferdigstilt i 2015- eller egentlig langt tidligere.

Vi velger for dyre og omfattende løsninger, som til alt overmål kraftig underbudsjetteres. Politikernes beslutningsgrunnlag for prosjektene er misvisende, både med hensyn til gjennomføring og pris. Alternative og reelt sett billigere forslag blir avvist.

Slik kommunen styres, vil Eiendomsskatt og avgift til Vann & Avløp få en betydelig negativ innvirkning på privatøkonomien i årene fremover, og det blir verre- mye verre om ikke denne kostnadsspiralen stoppes.

Pål Krüger  Vestvågøy Frp