Foto: frp.no

Eiendomsskatt og andre avgifter

Handberg som er en rettvis mann har beskrevet forløpet korrekt, bortsett fra en detalj knyttet til FRP sitt forslag om en reell reduksjon av eiendomsskatten