Illustrasjonsfoto

Foto: Colourbox

Oslo FrP skroter eiendomsskatten

-Fremskrittspartiets alternative budsjett for Oslo Kommune gjøres opp uten eiendomsskatt, sier Frp’s finanspolitiske talsmann, Peter N. Myhre i en kommentar. 

- Boliger skal ikke være et skatteobjekt. Vi setter også ned avgiftene på vann- og avløp og renovasjonsavgiften, sier han.

Frp prioriterer kommunens kjerneområder, og foreslår kutt i tunge, byråkratiske etater. Frp vil avslutte «bilfritt byliv»-tiltakene, og i stedet gjenopprette parkeringsmuligheter også i indre by. Frp vil trekke Oslo ut av Oslopakke 3-samarbeidet og dermed stoppe arbeidet med nye bompengestasjoner.

Frp vil anbudsutsette 20 sykehjem i 2019. -Alle undersøkelser viser at de ikke-kommunale sykehjemmene er bedre for både pasienter, ansatte og pårørende, så hvorfor da tviholde på kommunal drift, sier Myhre. Frp forslår også større bevilgninger til eldreomsorg, og 30 millioner slik at maten til de eldre kan serveres fra egne kjøkken på sykehjemmene.

-Norge tar mål av seg til å bli verdensledende på skøyter. Da sier det seg selv at det må være en innendørs skøytehall i landets hovedstad. Men byrådet utsetter likevel bygging av Valle Hovin Ishall enda en gang. Byggingen kunne vært satt i gang allerede i sommer.

Frp foreslår derfor fullfinansiering med 600 millioner til dette, sier Myhre.
Frp vil også ha fortgang med å få til en ny T-banetunnel i Oslo sentrum. - Kapasiteten på den nåværende tunnelen er 100 prosent utnyttet, det haster derfor med å få på plass en til, sier Myhre.

Frp vil at Oslo ikke skal ta imot flyktninger i 2019. – Nå må vi prioritere å ta oss av dem som har kommet, og sørge for å få flest mulig integrert i det norske samfunnet, sier Myhre.

Investerer for 4,4 milliarder, og nesten alt lånefinansieres.

840 Rammetilskudd fra staten:
  • Regnskap 2013: 9.855.787.000 – prisjustert til 2018-kr: 10.842 mill, 2019: 11.210 mill, 368 mill mer. Pluss E-skatt 1,65 mrd = 2.018 mill mer enn i 2013.
  • Unibuss 283 millioner e-kap i 2017 (Proff.no)
  • Tilskudd til utskifting av oljefyrer avsluttes 1/12-2018
  • 36,8 millioner mer fra staten til rusomsorg, ref. helseminister Høye.

Les hele forslaget til Alternativt Oslobudsjett for 2019 her (PDF)