Foto. Camilla, Tommy og Anita i Oslo FrP

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Oslo FrPs program 2019-2023

Her finner du Oslo FrPs program for de kommende fire årene.

Kjære velger!

Vi vil målbevisst arbeide for å gjennomføre politikken vår, til beste for byen og alle som bor i den.

Vi er stolte av Oslo, og vil at hovedstaden skal være et godt sted å leve, jobbe og utfolde seg. Vi vil legge vekt på trygge oppvekstmiljøer og trivelige fellesområder, og at innbyggernes ulike behov blir sett og ivaretatt.

Vi vil jobbe for at alle Oslo-borgere skal få best mulige tjenester når de har behov for det, og at omsorgen for barn, syke og gamle skal sikres gjennom kvalitet, valgfrihet og et godt samvirke mellom offentlige og private tilbydere.

Vi vil at byen vår skal være fremkommelig for alle, enten man kjører kollektivt, sykler, går eller har behov for å bruke privatbil. Og vi vil ha flere idrettsanlegg, til glede for både gammel og ung!

Dette skal vi greie helt uten eiendomsskatt. Vi vil ikke at innbyggere skal påføres en urettferdig og usosial skatt på å eie sine egne hjem.

En stemme på oss er en stemme på en fremtidsrettet skole, en verdig eldreomsorg og en god samferdselspolitikk for alle.

Les hele vårt program for de neste fire årene her.