Foto av Oslo rådhus

Foto: FrP

Oslo FrPs alternative budsjett for 2020

Vårt alternative Oslo-budsjett bygger på Oslo FrPs prinsipp- og handlingsprogram for 2019-2020.

Hovedmålet vårt er å sikre et solid og variert tjenestetilbud til innbyggerne, og skattebetalernes midler skal benyttes effektivt for å oppnå best mulig kommunale tjenester. Dette ligger til grunn for våre prioriteringer i vårt alternative budsjett. Vi prioriterer eldreomsorg, samferdsel og idrett. Samtidig som vi er det eneste partiet som fjerner eiendomsskatten på bolig i sin helhet, og halve på næringseiendom i 2020 for så å fjerne resterende halvpart over de tre neste årene i valgperioden. Mindre skatt, mindre byråkrati, mer til eldre, idrett og samferdsel.

For å sikre en bedre forvaltning av innbyggernes verdier, vil FrP iverksette effektivisering og omorganisering av blant andre følgende saksfelt:

  • Salg av kommunalt eide virksomheter og annen eiendom som ikke er en del av det primære kommunale tjenestetilbudet. Eiendommer som Myntgata 2 og Konserthuset, er blant eiendommene FrP vil selge.
  • Overlate til private å eie og drive barnehager, og derfor selge barnehager og kommunale tomter regulert til barnehager til private.
  • Selge kommunens aksjer i Unibuss.
  • Selge kommunale boliger.
  • Ytterligere intensivere bruk av privat og ideell tjenesteproduksjon, fordi konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester, kostnadsreduksjon og effektivisering.

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Oslo Kommune gjøres opp uten eiendomsskatt på folk hjem. Boliger skal ikke være et skatteobjekt. Vi setter også ned avgiftene på vann- og avløp og renovasjonsavgiften.

FrP prioriterer kommunens kjerneområder, og foreslår kutt i tunge, byråkratiske etater.

Frp vil avslutte «bilfritt byliv»-tiltakene, og i stedet gjenopprette parkeringsmuligheter også i indre by.

FrP vil anbudsutsette 5 sykehjem i 2020. Alle undersøkelser viser at de ikke-kommunale sykehjemmene er bedre for både pasienter, ansatte og pårørende, så hvorfor da tviholde på kommunal drift. FrP forslår også større bevilgninger til eldreomsorg, og 30 millioner slik at maten til de eldre kan serveres fra egne kjøkken på sykehjemmene.

Norge tar mål av seg til å bli verdensledende på skøyter. Da sier det seg selv at det må være en innendørs skøytehall i landets hovedstad. Men byrådet utsetter likevel bygging av Valle Hovin Ishall, tilsynelatende i det uendelige. Byggingen kunne vært satt i gang allerede og derfor foreslår FrP fullfinansiering med 600 millioner til dette.

Hele Oslo FrPs alternative budsjett for 2020 finner du ved å klikke her.