Foto av Aina Stenersen.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

FrP i Oslo vil åpne sprøyterommet i Oslo

Et enstemmig bystyre har bedt byrådet om å finne alternativer til det koranastengte sprøyterommet

Pressemelding 30.april 2020

FrP i Oslo vil åpne sprøyterommet i Oslo 

Et enstemmig bystyre har bedt byrådet om å finne alternativer til det koranastengte sprøyterommet, mens byrådet i Oslo sitt svar var at de venter på statlige retningslinjer. I Danmark og Sveits er myndighetene helt tydelige på at både sprøyterom og røykerom er åpne. Situasjonen er prekær. 

Nå er FrP i Oslo utålmodige – Vi ser at situasjonen for rusavhengige i Oslo stadig forverres, sprøyter kastes i stort antall på bakken, og vi mener at sprøyterommet bør åpnes igjen, eventuelt i en annen lokasjon, sier Aina Stenersen, leder for Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune. 

  • Et samlet bystyre har bedt byrådet om å opprette et eller flere «brukertelt» rundt om i byen, som et substitutt for det koronastengte sprøyterommet i Storgata, og vi har ved flere anledninger tatt dette opp med byrådet, uten at tiltak blir satt inn. Tiden er i ferd med å renne ut bokstavelig talt, og nå må sprøyterommet åpnes igjen, også i alternative lokaler, sier Aina Stenersen, leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune.
  • I København og Sveits holder de sprøyterommet åpent, og en redusert bemanning, samt redusere antall rusavhengige som kan komme inn samtidig på sprøyterommet i Oslo, er gode tiltak for Oslo, sier Stenersen
Leder i Foreningen for en human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, er også tilgjengelig for intervju

Arild Knutsen uttaler følgende;

– Foreningen for human narkotikapolitikk berømmer FrP i Oslo for dette forslaget. Det er et stort paradoks at sprøyteromsfunksjonen er utilgjengelig imens resten av samfunnet innretter seg koronatiltakene og vasker hendene såre av antibac., bare vi går på dagligvarehandelen. Det er en utfordring at sprøyterommet er under ombygging, men den bør løses med alternative lokaler. Det være seg andre bygninger eller sprøyteroms telt. Det har aldri før vært et så stort behov for sprøyterom, som nå.

– Der hvor stengte dører fungerer godt smitteforebyggende generelt, fungerer det særlig dårlig på vårt felt og sprøyterommet er det sterkeste eksempelet på det. Det er hårreisende å se at en særlig sårbar gruppe for spredning, høy sykelighet og død nå sitter ute i gatene og injiserer det de er avhengig av. De stikker hull på pelsen sin under uverdige forhold, med dårlig hygiene, uregulert nærhet til hverandre og de tar unødvendig risiko i frykt for å bli oppdaget. 
Alle fem sprøyterommene i København har opprettholdt driften og de som har måttet stenge i Sveits har opprettet alternativer for at driften skal være i gang. Å holde sprøyteromstilgangen stengt står i motsetning til samfunnets øvrige smittevernstiltak, sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for en human narkotikapolitikk. 

For mer informasjon kontakt: 

Aina Stenersen
Leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre
Mobiltelefon: 917 29 536 
E-post: aina.stenersen@oslobystyre.no 
Oslo.kommune.no 

Arild Knutsen
E-post: arild.knutsen@fhn.no
Mobil: 47261057