Foto. Oslo sentrum

Foto: Colourbox

Et Oslobudsjett for en enklere hverdag

Oslo FrP foreslår i sitt alternative budsjettforslag å fjerne eiendomsskatten på bolig, stoppe mottak av flyktninger og å ta i bruk all ledig kapasitet i helsevesenet.

Oslo er i likhet med resten av Norge i en svært spesiell og krevende situasjon på grunn av koronapandemien. Byen vår har allerede gjennomgått harde prøvelser i 2020, og det ser ut til situasjonen vil følges oss inn i 2021. Bystyregruppen legger i dag frem et alternativt budsjett som tar hensyn til konsekvensene pandemien får i det nye året, og samtidig ser fremover.

– Nå som både innbyggere og næringsliv sliter økonomisk på grunn av den pågående koronapandemien er det viktig for oss å legge frem et mer ansvarlig budsjett, som ikke tapper ressurser til håpløs symbolpolitikk, sier Lars Petter Solås.

FrP fortsetter å satse på vei i landets hovedstad. Veiene i Oslo er mange steder i en veldig dårlig stand og vedlikeholdsetterslepet har løpt løpsk de siste årene. Multiconsult viste i en rapport fra 2018 at det totale etterslepet var beregnet til 2,1 milliarder kroner. FrP har sett seg lei på byrådets ensidige fokus på syklister, og mener det er på tide at alle trafikanter får bedre veier.

– Godt vedlikeholdte veier er trygge veier, for både bilister og syklister. Derfor foreslår vi et vedlikeholdsløft på 500 millioner kroner som kommer alle til gode, sier Lars Petter Solås.

Fremskrittspartiets alternative Oslobudsjett for neste år tar viktige hensyn for at byen skal klare seg bra på andre siden av pandemien. Innbyggere og næringsliv skal sammen med kommunen rustes til å ikke bare løfte byen ut av pandemien, men å utvikle Oslo til nye høyder. Solås trekker avslutningsvis frem disse hovedpunktene:

– Byrådet fortsetter selv gjennom pandemien å kreve inn den usosiale eiendomsskatten. Eiendomsskatten er en unødvendig ekstraskatt på boliger og næringsliv. Vi foreslår derfor å fjerne eiendomsskatt på bolig i 2020 og fjerne skatten på næring over to år, sier Solås og avslutter:

– Vi foreslår også at Oslo tar en pause i bosetting av flyktninger neste år, for å rette innsatsen inn på å integrere de som allerede er bosatt her. Da kan vi sørge for at alle får muligheten til å leve gode liv her. I tillegg er det viktig at eldre og pleietrengende får tilbudene de trenger, når de trenger dem. Det oppnår vi bare om vi slipper til alle gode krefter. Derfor er det er riktig å ta i bruk privat kapasitet igjen.

Last ned hele budsjettet her: FrP sitt alternative budsjett for Oslo Kommune 2021