Foto. Aina Steneresen

Foto: Elin Eike Worren

Oslo FrP setter folk flest, og næringslivet først

I disse utfordrende Covid-19 tider må vi holde sammen, og jobbe på politisk.

Vi må bidra til vekst, økonomisk trygghet til innbyggerne, og bedrifter, og samtidig øke valgfriheten innen skole, barnehager, og tjenester som igjen øker kvaliteten for innbyggerne, sier Aina Stenersen, nestleder i bystyregruppen.

Det er mange bedrifter som går konkurs, Oslo har en høy andel permiterte- og arbeidsledige, og Norge er nå i starten av andre smittebølge. Det er viktig at vi tar tak, og innfører solide tiltak i Oslo, sier Aina Stenersen.

Vi foreslår:

  • En kommunal pott som kan legge ut økonomiske bidrag før statens ordninger innen f. eks skjenkepolitikken i Oslo.
  • Økte midler til frivilligheten, entreprenører, og ideelle aktører for innovasjon og verdiskapning. 
  • Alternativ bruk av flere lokaler, bedrifter og ansatte, slik at aktiviteten kan holdes i gang på flere bruksområder. 

Vi har blant annet foreslått:

  • Gratis parkering på kommunale plasser under Covid-19.
  • Gratis bompassering under Covid-19, og i busstreiken i Oslo. 
  • Krevet fortgang i saksgang i næringsetaten ved tildeling av skjenkebevilgninger, og på avslag på skjenkebevilling. 
  • Ikke kreve inn eiendomsskatt for næring og bolig. 
  • En økonomisk gjennomgang av Utdanningsetaten sine planlagte prosjekter i 2021. 
  • Strengere straffer for kriminalitet under Covid-19, som utnytter krisen. 
  • Sagt nei å bruke 65 millioner kroner til å kjøpe en privat barnehage. 

Innspill kan sendes til Aina Stenersen, på e-post: aina.stenersen@oslobystyre.no