Illustrasjonsbilde av container for resirkulering.

Foto: Colourbox

Miljø

Oslo skal ha ren luft, rent vann og en ren fjord.

Et godt miljøvern i Oslo

Oslo skal ha ren luft, rent vann og en ren fjord. FrP aksepterer ikke forsøpling eller forurensning. Det er fordi vi setter innbyggernes trivsel som øverste prioritet. En ren by gir økt livskvalitet til de som bor i Oslo.

Rene gater, rent vann og ren luft

Oslo skal ha rene gater og god luftkvalitet. Likevel hender det flere ganger i året at luftkvaliteten er lav, noe som særlig går utover de som har dårlig helse. FrP mener alle har et ansvar for å ta vare på miljøet i Oslo, og ønsker flere kommunale tiltak som forbedrer luftkvaliteten. Økt grad av veivasking på alle årstider må benyttes for å minimere svevestøv.

For stor bruk av salting på veiene på vinterstid utgjør et miljøproblem. Det går negativt utover vegetasjon og dyreliv, skaper rust på busser og biler samt utgjør en fare mot vannkvaliteten. Vi ønsker derfor å redusere bruken av veisalt samt se på alternativer for å holde veiene fri for snø og is på vinterstid.

Oslo har en unik natur. Likevel er flere av Oslos elver lukket og lagt i rør. FrP ønsker å gjenåpne enkelte elver og bekker, slik at innbyggerne kan oppleve enda mer av Oslos natur. Vi ønsker rensetiltak som ivaretar og forbedrer vannkvaliteten.

FrP vil:

 • Sørge for enda bedre renhold av gater og kommunale eiendommer
 • Øke vaskingen av veier for å minimere svevestøv
 • Redusere bruken av salting av veier på vinterstid
 • Videreføre tilskudd for de som velger utskiftning av gamle vedovner
 • Rense og gjenåpne enkelte av Oslos elver og bekker
 • Sørge for miljøvennlig deponering av snø
 • Øke antall søppelkasser og toaletter i det offentige byrom
 • Ha nulltoleranse for tagging

En ren fjord

FrP mener kommunen må ta et større ansvar for å forhindre plastutslipp samt rydde opp i avfall som allerede er i naturen. Vi vil ha en Oslofjord som er fri for forurensing og søppel. Det er imidlertid viktig at overgangen til en renere hovedstad skjer uten å legge restriksjoner på innbyggerne. Vi støtter derfor tiltak som gjør det enklere å velge rent.

FrP vil:

 • Ha en Oslofjord uten forurensing og søppel
 • Intensivere kommunens arbeid med å rydde opp plast og annet avfall i fjorden
 • Redusere forurensing av gummigranulater på kunstgressbaner
 • At forurenser skal betale ved miljøskader

Avfall og resirkulering

Som Norges hovedstad må Oslo håndtere store mengder avfall. FrP ønsker å bruke toppmoderne teknologi som resirkulerer, slik at enda mer avfall kan gjenvinnes.

En god resirkulering gir store muligheter for energigjenvinning samt gjenbruk. Det forutsetter en effektiv innhenting av avfall. FrP ønsker å konkurranseutsette avfallstjenestene slik at det er den beste aktøren som henter og behandler avfall.

FrP vil:

 • Øke resirkuleringen av avfall
 • Konkurranseutsette avfallshåndteringen