Arealplanlegger. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Sentrumsutvikling

God fremkommelighet og trafikksikre gater hindrer ulykker og gjør hverdagen enklere for alle.

Et hyggelig og tilgjengelig sentrum

Oslo sentrum skal fremstå med kvalitet i utførelsen av gater og plasser, og det skal legges vekt på god tilgjengelighet. I dag har ikke lenger alle en mulighet til å komme seg til sentrum og til alle de kulturtilbudene og severdighetene som befinner seg her, fordi det er fjernet en rekke parkeringsplasser. Alle trenger ikke å bruke bil inn til sentrum, men vi ønsker at de som av ulike grunner trenger å bruke bilen, skal ha mulighet til det. Vi vil derfor sørge for å reetablere parkeringsplasser. Det vil gi en mer levende by, hvor også handelen får gode vilkår.

God fremkommelighet og trafikksikre gater hindrer ulykker og gjør hverdagen enklere for alle. Kjøremønsteret som er etablert for å hindre gjennomkjøringstrafikk i sentrum gjør det vanskeligere for de som har ærend her, enten det dreier seg om varelevering, håndverkertjenester eller andre gjøremål. Vi vil reversere dette, slik at det igjen blir god og sikker fremkommelighet i sentrum.

Vi vil sørge for at Fridtjof Nansens plass gjenåpnes for gjennomkjøring for å sikre fremkommelighet, og slik at alle får god tilgjengelighet til Oslo rådhus.

Karl Johans gate er et godt eksempel på en gate som det har vært mulig å gjøre om til gågate og samtidig ivareta god fremkommelighet, handelen og gårdeiernes verdier. Dersom det skal etableres flere gågater, må dette gjøres i samarbeid med næringen, og etter grundige trafikksikkerhetsmessige vurderinger. Man må også ha et skikkelig grunnlag for å vite at byrommet vil bli fylt med nok mennesker dersom bruken skal endres.

FrP vil:

  • Sikre god og sikker fremkommelighet
  • Tilbakeføre parkeringsplasser og sørge for tilstrekkelig med HC-plasser
  • Sikre lokalisering av HC-plasser via en app
  • Gjenåpne Fridtjof Nansens plass for gjennomkjøring
  • Tilrettelegge for mer MC-parkering i Oslo sentrum 
  • Ha en høy standard på renhold og vedlikehold
  • Møblere byrom i respekt for omgivelsene