Foto. Mats Danielsen og Margrete Dysjaland

Foto: Rogaland FrP

Velkommen til Rogaland!

Fremskrittspartiet fikk fylkestinget til å ønske Stord velkommen til Rogaland fylkeskommune.

Da Vestland fylke sa nei til Hordfast, uttrykte ordfører og varaordfører i Stord kommune ønske om å endre sin fylkestilhørighet. Rogaland FrPs Mats Danielsen leverte følgende resolusjon til fylkestinget:

Si ja til Stord kommune

Ordfører og varaordfører i Stord kommune har signalisert at de ønsker å melde kommunen over fra Vestland til Rogaland fylkeskommune. Dette som en konsekvens av at fylkespolitikerne i Vestland sa nei til Hordfast.

Rogaland fylkeskommune har tradisjonelt sett vært et fylke som har fokusert på de store og viktige infrastrukturprosjektene. Herunder kan det trekkes frem satsningen på ferjefri E39, firefelts motorvei fra Stavanger til Kristiansand og E134.

Rogaland er et fylke bestående av en stor andel industrikommuner. I så måte ville Stord kommune hatt en naturlig tilhørighet til Rogaland, på samme måte som når Ølen kommune ble overført fra Hordaland til Rogaland i 2002.

Når Rogfast blir etablert vil Stord kommune være tett knyttet til fylkessenteret i Stavanger, med en svært kort reisetid for innbyggere og næringsliv.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune stiller seg positive til en overføring av Stord kommune fra Vestland fylkeskommune til Rogaland fylkeskommune. Fylkesrådmann bes om å starte dialog med Stord kommune for å avklare videre prosesser.

Fremskrittspartiets Mats Danielsen fikk hele fylkestinget i Rogaland med seg i ønske Stord og de øvrige Sunnhordaland-kommunene velkommen til Rogaland gjennom et enstemmig vedtak som lyder:

Rogaland fylkeskommune vil være positiv dersom kommuner i Sunnhordland ønsker å endre fylkestilhørighet fra Vestland fylke til Rogaland fylke. Dersom kommuner i Sunnhordland høsten 2020 gjør positive vedtak om å endre fylkestilknytning, vil Rogaland fylkeskommune delta konstruktivt i en videre prosess sammen med Vestland fylkeskommune og de to respektive fylkesmenn.