Foto. Margrete Dysjaland

Foto: Elin Eike Worren

Bli kjent med Margrete Dysjaland!

Rogaland FrP valgte Margrete «Maggen» Dysjaland som sin førstekandidat i fjor og har ikke angret.

– Maggen gløder av engasjement og pågangsmot. Hun er 40 år, fra Dysjaland i Sola og er oppvokst på Dysjaland gard som er en «inn på tunet»-gård med hest og gris. Grisene kalles heldiggriser og heldig mener hun selv at hun er også, som får lov til å jobbe med politikk og utgjøre en forskjell. Margrete har vært rådgiver i regjeringsapparatet for statsråd Jon Georg Dale da partiet deltok i regjering. Hun kjenner altså godt til alle tre forvaltningsnivåer og er opptatt av gjennomføringskraft, fremgang i sakene og handlekraft. Dette er en dame som går til kamp for den vanlige mannen i gata og tar gjerne med seg saksen for å kutte den røde byråkratiske teipen. På fritiden (om hun har) så er det «ville vesten»-hest som er i fokus, og Maggen tar fort på seg boots, cowboyhatt og har lassoen med seg!

Hvorfor meldte du deg inn i FrP

Eg melde meg inn etter kamp mot byråkrati og kommune som sjølvstendig næringsdrivande. Dei var vanskeleg å ikkje bli engasjerte når eg såg kos ille og demotiverande møte med byråkrati og rei tape var.

Hva er dine kjernesaker

Psykisk helse, som er ei av dei største og vanskelegaste utfordringane me har i dag. Det er viktig at me står opp for og hjelper dei som slit i kvardagen. Det er og viktig at me får på plass gode rutinar, slik at me kan hjelpa dei som treng det på eit tidlegare tidspunkt. Alle treng hjelp iblant. Og me veit at det kan vera vanskeleg å spørja om hjelp sjølv.

Hva er det beste med Fremskrittspartiet

De er mykje bra i Framstegspartiet, men de beste er nok den korte vegen frå grasrota til toppen i partiet, moglegheitene me lokale politikarar har til å påverka og utvikla politikken. De gir ein ekstra motivasjon når ein faktisk kan hjelpa folk flest etter eit møte om ei problemstilling

Hva har du alltid i kjøleskapet

Tine Meierismør!

Hvorfor bør flere bli med på laget 

Me treng eit sterkt lag for å gje meir makt til lokaldemokratiet og kutte antall forvaltningsnivå, satse på god eldreomsorg i heile landet og kutte avgiftsnivået.