Foto. Margrete Dysjaland

Foto: Elin Eike Worren

Fylkeskommunen må nedlegges!

De som fulgte dagens behandling av regionalplan Jæren kan ikke være i tvil. 

Fylkeskommunen er udemokratisk og må nedlegges. Det fremmer Rogaland FrP forslag om i dag!

Til fylkestinget 20. oktober hadde 7 av 10 ordførere i kommuner som er omfattet av regionalplan Jæren gitt uttrykk for at de følte seg overkjørt. Men selv om ordførere i 7 av 10 kommuner sendte brev hvor de uttrykte seg overkjørt, valgte likevel det store flertallet fra Høyre til Rødt å overkjøre lokaldemokratiet og presse på seg en overstyringsplan som vil begrense lokaldemokratiet fremover.


Fremskrittspartiets representanter kjempet med nebb og klør for at planen skulle sendes tilbake til kommunene for en ny demokratisk runde, men flertallet var fast bestemt på å presse gjennom sin vilje nå.

Nok en gang viser fylkeskommunen seg som et overstyrende og udemokratisk organ, og det er nok en gang FrP som er lokaldemokratiets største forsvarer.

I samme fylkesting legger Fremskrittspartiets gruppeleder Margrete Dysjaland frem forslag om å legge ned fylkeskommunen og overføre oppgavene til kommunene og staten. Det er nok med fylkeskommunal overstyring!