Foto av Karmøy FrPs listekandidater.

Foto: FrP

Valgprogram for Karmøy

Karmøy skal være en JA-kommune!

Vi går til valg på:

  • Bompenger og eiendomsskatt er usosiale skatter som rammer folk flest. Vi skal jobbe for at disse reduseres og til slutt fjernes helt på Karmøy.
  • Vi skal jobbe for nok sykehjemsplasser på Karmøy, og sikre drift av Skudeneshavn Bu og Behandlingshjem. Kjøkkenet skal tilbake til sykehjemmet.
  • Nyere og oppdaterte skoler. Dette er viktig for elevenes og lærerenes psykososiale hverdag. Vi skal ha en skole i verdensklasse.
  • Barnehagene skal ha like vilkår. Barnehagen skal gi trygge og sosiale barn. Vi trenger private barnehager for å opprettholde et godt tilbud og god kvalitet.
  • Næringslivet på Karmøy skal ha forutsigbare og konkuransedyktige rammebetingelser. Det er viktig med effektiv og hurtig saksbehandling, og at det er tilgjengelige tomter for etablering og videreutvikling.
  • NEI til forlengelse av Haugalandspakken, skrinlegge omkjøringsveien, JA til fornuftig bruk av eksisterende bompenger, trygge skoleveiene, og sikre Karmøy status som "trafikksikker kommune".
  • Forebyggende arbeid mot rus, og styrke ettervern innen rus og psykiatri.
  • Varmtvannsbasseng til forebygging og behandling av revmatikere.


Last ned programmet vårt her.