Foto av Stein Flom-Jacobsen.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Boplikt er til hinder for utvikling

– Boplikten har utspilt sin rolle og må fjernes, sier FrPs ordførerkandidat på Kvitsøy, Stein Flom-Jacobsen.

Boplikten fører ofte til sterke argumenter og følelsesmessige reaksjoner. Kvitsøy FrPs ordførerkandidat Stein Flom-Jacobsen forteller at nåværende kommuneplan for Kvitsøy har tatt for seg utfordringene med boplikten og problematiserer dem.

– Boplikten er en hemsko for utvikling av en bærekraftig kommune og direkte kontraproduktivt for å få flere unge innbyggere til kommunen, sier Flom-Jacobsen.

En overlevning fra fortiden

Kravene som stilles til boplikten i Folkeregisterloven (med forskrift) er at man skal skatte til og være bosatt i den kommunen man tar den overveiende del av døgnhvilen. For folk flest vil det si 183 døgn årlig. For noen grupper som sjøfolk, nordsjøarbeidere, militære, langpendlere etc. kan antall døgn være betydelig lavere. Noen kvitsøybuer har også en by-bolig.

– Det er åpenbart at dette blir svært vanskelig, for ikke å si umulig, for kommunen å kontrollere at plikten blir overholdt. Kvitsøy FrP mener boplikten er en overlevning fra fortiden, sier Flom-Jacobsen.

Vil tiltrekke de unge

Flom-Jacobsen understreker at boplikten får boligverdien til å synke.

– Nybygde boliger har blitt omtrent like dyre som på fastlandet. Eldre boliger må pusses opp, noe som gjør de dyre. På grunn av boplikten vil man kunne få en salgspris som ligger under gjennomsnittlig, normal prisstigning. Jeg tror dette kan medvirke til at yngre mennesker av rasjonelle økonomiske grunner velger bort Kvitsøy. Det vil Kvitsøy FrP gjøre noe med, sier Flom-Jacobsen, og fortsetter:

– For de som er redd for at «rikfolk» skal kjøpe opp eiendommene, er det bare å se hva som skjedde på de mindre stedene i utkanten av Arendal kommune. Nesten alle boligene ble og blir kjøpt av folk som bruker disse som helårsboliger. Vi i Kvitsøy FrP er ikke overrasket over dette, sier Flom-Jacobsen.

Bolyst og boglede fremfor tvang og plikt

Kvitsøy FrP er tydelige på at boplikten må fjernes slik at kommunen kan få et samfunn bestående av mennesker som vil flytte dit på grunn av de positive sidene i kommunen.

– Vi må fremme bolyst og boglede i stedet for tvang og plikt. Det betyr også at vi ikke må legge økonomisk merbelastning på de som blir nødt til å flytte ut fra kommunen, sier Flom-Jacobsen, og avslutter:

– Vi er nødt til å løfte blikket og også se utover de som har tilknytning til Kvitsøy fra før. Skal vi trekke til oss unge, produktive personer så må det tenkes annerledes og vises handlekraft, avslutter Flom-Jacobsen.