Foto. Grågås og Stein Flom-Jacobsen

Foto: Colourbox/Bjørn Inge Bergestuen

JA til moderne viltforvaltning

Den store bestanden av grågås i Kvitsøy kommune skaper problemer for bønder og andre på øya. Nå tar FrP saken til Stortinget.

Det er FrPs ordførerkandidat i Kvitsøy kommune, Stein Flom-Jacobsen, som har bragt saken videre til FrP på Stortinget. Han er fornøyd med at problematikken knyttet til grågås i Kvitsøy kommune nå tas tak i.

Blant problemene med grågåsen er at den fordriver andre arter og ødelegger beitemarker og jordbruksland på Kvitsøy.

En verneforskrift fra 1982, som gjelder for grågås på øya, forhindrer Kvitsøy i å regulere bestanden til et ønskelig nivå.

- Verneforskriften er laget for en menneskealder sider, og er ikke tilpasset dagens situasjon, sier Flom-Jacobsen.

På Kvitsøy befinner store mengder grågås seg på verneområdene Eime og Heglene. Bare på ett av de to verneområdene har antallet gått fra null registrerte grågås i 1980 til cirka 650 i 2016. I juli 2018 var det over tusen gjess på sjøen øst for Eime. Det er ved sammenligning i overkant av 500 innbyggere på Kvitsøy.

Det store antallet gjess på holmene reduserer beitet og fører til at bøndene må redusere antall husdyr.

Flom-Jacobsen ønsker det mulig å gjøre inngrep på øya, gjerne ved å fjerne grågås-egg og på den måten regulere bestanden.

Fremskrittspartiet tar saken til Stortinget

På bakgrunn av problemet har FrPs ordførerkandidat i Kvitsøy, Stein Flom-Jacobsen, tatt kontakt med Terje Halleland, FrPs miljøpolitiske talsmann.

- Stein Flom-Jacobsen har gjort meg godt kjent med problematikken grågås medfører på Kvitsøy, sier FrPs miljøpolitiske talsperson Terje Halleland og fortsetter:

- På oppfordring fra Kvitsøy FrP har jeg tatt saken videre til miljøvernministeren (Ola Elvestuen). Jeg har stilt skriftlig spørsmål til statsråden om hvorvidt han vil modernisere lov og verneforskrift med hensyn til grågås, slik at det reflekterer dagens situasjon, sier Halleland, og legger til:

- Det er flere gjess enn mennesker på øya, og antallet fortsetter å øke. Det er åpenbart at en slik situasjon er nødt til å kontrolleres, før det går enda mer ut av kontroll.

Han forteller videre at Frp på Stortinget vil arbeide for at miljøvernministeren ser alvoret av situasjonen og tar grep.

Flom-Jacobsen understreker at han kommer til å fortsette sin gode dialog med Halleland i miljøkomiteen, og arbeide for at en ny verneforskrift faktisk tilpasses dagens situasjon.

- Særlig bøndene er plaget med nedtråkking, skit og beiting på gressletter og beitemark og i åkrer. En modernisering av lovverket vil kunne utgjøre en stor forskjell for mange av bøndene i Kvitsøy kommune, sier Stein Flom-Jacobsen.

Her kan du lese Terje Hallelands skriftlige spørsmål til miljøminister Ola Elvestuen.