Tore Martinsen

Foto: Henning Haaland

Årsmøte i Sandnes Fremskrittsparti

Torsdag 8.november inviterte Sandnes Fremskrittsparti alle sine medlemmer til årsmøte.

Alle medlemmene i lokallaget var inviterte, og det var "stinn brakke". Her ble det valgt nytt styre i lokallaget, diskutert politikk og vedtatt ny politikk. 

Det nye styret i Sandnes Fremskrittsparti er som følger:
Leder: Tore Martinsen (ikke på valg)
Politisk nestleder: Solveig Borgersen (gjenvalg, 2 år)
Organisatorisk nestleder: Kristoffer Birkedal (nyvalg, 2 år)
Kasserer: Kristoffer Nagell-Dahl (gjenvalg, 2 år)
Studieleder: Elisabeth Stene (nyvalg, 2 år)
Medlemsansvarlig: Øyvind Ødegaard (gjenvalg, 2 år)
Styremedlem: Jorunn Bertelsen Kvalbein (ikke på valg)
Styremedlem: Kjell Arne Thomassen  (nyvalg, 1 år supplering)
Styremedlem: Gunnar Sirevåg  (nyvalg, 1 supplering)
1.varamedlem: Sigurd Sjursen (nyvalg)
2.varamedlem: Inger Lise Erga (nyvalg)
3.varamedlem: Glenn Torkelsen (nyvalg)

Det nye styret skal skolere nye folkevalgte og medlemmer i Sandnes Fremskrittsparti og har som hovedmål å vinne valget i 2019. 

- Det var også flere kandidater under årsmøte som viser at partiet har flere som ønsker å delta aktivt og bidra til at Sandnes Fremskrittsparti gjør sitt beste valg noensinne. Vi gleder oss til valgkampen og ser frem til å fortelle byen om både det vi har fått til og det vi ønsker å få til. Dette motiverer meg, for her har vi nye medlemmer, erfarne, engasjerte og skikkelige arbeidsjern med oss på laget, sier en tydelig lokallagsleder, Tore Martinsen.

Under årsmøte ble også ny politikk løftet. Kristoffer Birkedal la sammen med seniorgeneral Karen Margrethe Mjelde og lokallagsleder Tore Martinsen frem flere resolusjoner som ble vedtatt. 

Påtroppende organisatorisk nestleder Kristoffer Birkedal la frem flere resolusjoner, men hadde kanskje litt ekstra fokus på nullvekstmålet.
Nullvekstmålet må endres! 
- Dagens nullvekstmål handler om antall biler, realiteten er jo at det ikke alltid er bilene som er miljøproblemet, Rogaland og spesielt vår region har lenge hatt store andeler el-biler og det er lite som tyder på at det skal bli mindre el-biler. Nå må vi endre nullvekstmålet slik at det handler om faktiske utslipp og ikke antall biler som bruker veiene. Dersom målet er god luft, lite utslipp og bedre hverdag, ja så må også dette gjenspeiles i nullvekstmålet, agrumenterte Birkedal, som satte frem resolusjonen.
Resolusjonen ble vedtatt og oversendes stortingsgruppen samt Rogaland Fremskrittsparti sitt fylkesårsmøte i februar 2019.

Ensomhet, en utfordring i vår tid.
- Vi kan nok alle kjenne på ensomheten i blant og vi har alle et behov for å sosialisere oss, og for de eldre i kommunen vår så er det kanskje enda litt vanskeligere å ta steget ut i en verden som stadig forandrer seg i utakt med hvordan det engang var. Derfor vil Sandnes Fremskrittsparti styrke frivillighetssentralen og jobbe for at enda flere kommer på banen også innenfor eldreomsorgen. Vi trenger varme hender, og vi trenger varme frivillige hender. Vi vil minske gapet mellom generasjoner og senke terskelen for å ta initiativ til å leve fullt ut et sosialt og aktivt liv, dette må våre lokalpolitikere jobbe målrettet og aktivt for, sier leder for Sandnes Fremskrittsparti Tore Martinsen, som tok frem resolusjonen om ensomhet blant eldre.
Resolusjonen ble vedtatt og oversendt Sandnes Fremskrittsparti sin bystyregruppe. 

Før årsmøtet var alle medlemmene invitert til hygge og en matbit, og årsmøtet startet kl. 19:00, og varte til klokken slo 22:00. Det var ingen tvil om at det var høyt engasjement og stor vilje for å drive partipolitikk!