Foto av Pål Morten Borgli.

Foto: FrP

Familie- og idrettsbyen Sandnes

Sandnes skal være den beste byen for familiene!

Sandnes er en god by å vokse opp i, og det er noe vi vil ta vare på. Vi vil ha et Sandnes som skiller seg ut i regionen. Derfor skal vi ikke ha eiendomsskatt, derfor må vi redusere bompengeandelen, og derfor må vi fortsette satsingen på gode skoler, barnehager og flotte turområder!


Les mer om hva Sandnes FrP vil gjøre i familie- og idrettspolitikken her.