Foto av Mangor Malmin.

Foto: FrP

Godt miljø og god infrastruktur

Vi vil bevare gode tur- og grøntområder.

Sandnes er en stor by som stadig vokser, nå må vi fortsette å kjempe for mannen i gaten og sikre gode turområder, flotte grønt- og parkdrag, sikre gode, trygge veier for deg og din familie. Vi skal ha rent vann, god avløpshåndtering og veier som gir oss trygghet.


Les mer om hva Sandnes FrP vil gjøre i miljø- og samferdselspolitikken her.