Foto. Pål Morten Borgli

Foto: FrP

JA til et aktivt næringsliv i Sandnes

– Fremtiden må skapes og kan ikke vedtas, sier Sandnes FrPs ordførerkandidat Pål Morten Borgli.

Små og mellomstore bedrifter står for nesten halvparten av den årlige verdiskapningen i Norge. FrPs ordførerkandidat i Sandnes, Pål Morten Borgli, mener det er på tide at dette settes på dagsorden – også i Sandnes kommune.

– Små og mellomstore bedrifter i Sandnes sikrer levedyktige lokalsamfunn, og er med på å skape nye jobber. For Sandnes FrP er dette en hovedprioritet, sier Borgli.

Næringslivet skryter av Sandnes

Fremskrittspartiets ordførerkandidat understreker at næringslivet er viktig for Sandnes fordi det er bedriftene og deres ansatte som skaper verdiene og som igjen betaler skatt til kommunen.

– Denne sommeren har jeg fått besøke flere små- og mellomstore bedrifter i Sandnes, og de skryter av at Sandnes har en aktiv næringspolitikk. Men vi skal hele tiden jobbe for å forenkle og sikre at det er lett å starte opp virksomheter i byen vår, sier Borgli, og fortsetter:

– Det er viktig å se hvor skoen trykker, og hvordan vi kan fjerne hindringer som ligger i veien for å starte opp nye bedrifter eller for å utvide de som allerede eksisterer. Det vi politikere kan gjøre er å se på om det er byråkrati som kan reduseres, om det er skjema og krav som kan forenkles, og om vi kan lage finansieringsordninger som gir lettere tilgang på kapital. Slik er vi med på å heie på de som tar den risikoen det er å starte en bedrift, sier Borgli.

– Uten olja hadde Norge stoppet

Tusenvis av arbeidsplasser skapes hvert eneste år som følge av aktivitet i olje- og gassnæringen. FrPs ordførerkandidat i Sandnes står kompromissløst på oljenæringens side.

– Vi må være tøffe nok til å si at oljenæringen er viktig for Sandnes og resten av regionen, og vi må tørre å si imot de som forsøker å skape et dystert bilde av vår viktigste næring. Uten olja hadde Norge stoppet, sier Borgli.

Borgli mener at politikerne bør vise større respekt for håndverkerne, verktøymakerne, yrkessjåførene, renholdere, helsearbeidere og alle andre som holder Norge i gang.

– Det vises til tider lite omsorg og takknemlighet for de som faktisk skaper verdiene i samfunnet. Regionen vår har fått kjenne på alvoret som inntreffer når flere familier mister jobben sin. Derfor må vi vise at vi er stolte av næringen som skaper, bygger og betaler for samfunnet vårt. Olje- og gassnæringen er det beste som har hendt Norge noen gang, avslutter Borgli.