Foto av Tore Andreas Haaland.

Foto: FrP

Trygg, verdig og god omsorg

Vi vil sikre gode tjenester og aktivitet for brukere.

Hverdagen skal bestå av gode sosiale sammenkomster og et aktivt fokus på en god helse. Vi vil ha et åpent samarbeid med private og ideelle organisasjoner slik at du som bruker får det beste tilbudet, den beste kvaliteten og de beste forutsetninger.


Les mer om hva Sandnes FrP vil gjøre i helse- og omsorgspolitikken her.