Terje Søviknes. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Stavanger skal være oljehovedstad i mange tiår

– Med Fremskrittspartiet skal Stavanger fortsatt være oljehovedstaden i Norge i mange, mange tiår, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Oljenæringen har gitt oss velstand, velferd og ikke minst hundrevis av arbeidsplasser. Direkte og indirekte sysselsetter virksomheten rundt 300 000 mennesker, og mange av disse arbeidsplassene finnes i Stavanger og Rogaland.

Fremskrittspartiet vil satse videre på norsk olje og gass. Vi vil trygge arbeidsplassene til dem som jobber offshore og dem som jobber i verfts- og leverandørindustriene langs hele kysten.

Akkurat nå pågår den viktigste oljedebatten i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og i Barentshavet. Dette har stor betydning for olje- og gassrelaterte arbeidsplasser i Rogaland og Stavanger.

Uten høy leteaktivitet og nye leteområder står Norge og oljenæringen foran en rekke utfordringer. Fremskrittspartiet vil sikre arbeidsplasser og velferd i generasjoner fremover, og vil derfor si ja til økt utvinning fra eksisterende felt, utbygging av drivverdige funn, flere funn i åpne områder og at nye leteområder åpnes. Fordi det tar lang tid fra leting til produksjon, haster det med å åpne nye områder.

Stem på trygge arbeidsplasser og velferd også i årene som kommer – stem FrP 11. september.